STUK-B-YTO-sarja

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-B-YTO 200 Tossavainen K (toim.).. Ydinenergian turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 1999. 2000.
STUK-B-YTO 205 Karila K; Martikka E (toim.).. Ydinmateriaalivalvonta : Vuosiraportti 2000. 2001.
STUK-B-YTO 221 Tossavainen K (toim.).. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2002. 2003.
STUK-B-YTO 173 Aro I.. Systematic approach to training. 1998.
STUK-B-YTO 233 Regulatory control of nuclear safety in Finland : Annual report 2003. 2004.
STUK-B-YTO 202 Regulatory control of nuclear safety in Finland : Annual report 1999. 2000.
STUK-B-YTO 243 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 2nd Finnish National Report as referred to in Article 32 of the Convention. 2005.
STUK-B-YTO 210 Finnish report on nuclear safety : Finnish 2nd national report as referred to in Article 5 of the Convention on Nuclear Safety. 2001.
STUK-B-YTO 225 Rautjärvi J; Koponen H.. Suomen tukiohjelma IAEA:n safeguards-valvonnalle. 2003.
STUK-B-YTO 230 Tossavainen K (toim.).. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2003. 2004.
Jaa tämä sivu