STUK-B-YTO-sarja

Listaus sähköisestä julkaisuarkistosta (Julkari.fi)

STUK-B-YTO 205 Karila K; Martikka E. Ydinmateriaalivalvonta : Vuosiraportti 2000. 2001.
STUK-B-YTO 203 Tossavainen, Kirsti. Ydinenergian käyttö, Suomi ja lähialueet : Neljännesvuosiraportti 2/2000. 2000.
STUK-B-YTO 202 Tossavainen K. Regulatory control of nuclear safety in Finland : Annual report 1999. 2000.
STUK-B-YTO 201 Tossavainen, Kirsti. Ydinenergian käyttö, Suomi ja lähialueet : Neljännesvuosiraportti 1/2000. 2000.
STUK-B-YTO 200 Tossavainen K. Ydinenergian turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 1999. 2000.
STUK-B-YTO 199 Tossavainen, Kirsti. Suomen ydinvoimalaitosten käyttö : Neljännesvuosiraportti, 4. neljännes 1999. 2000.
STUK-B-YTO 195 Government Decision on the safety of disposal of spent nuclear fuel (478/1999). 1999.
STUK-B-YTO 188 Tossavainen, Kirsti. Suomen ydinvoimalaitosten käyttö : Neljännesvuosiraportti, 4. neljännes 1998. 1999.
STUK-B-YTO 183 Tossavainen, Kirsti. Suomen ydinvoimalaitosten käyttö : Neljännesvuosiraportti, 3. neljännes 1998. 1999.
STUK-B-YTO 181 Tossavainen, Kirsti. Suomen ydinvoimalaitosten käyttö : Neljännesvuosiraportti, 2. neljännes 1998. 1998.