STUK-B-YTO-sarja

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-B-YTO 82 Valtioneuvoston päätökseen (395/91) liittyvä Olkiluodon ydinvoimalaitoksen turvallisuusarvio. 1991.
STUK-B-YTO 195 Government Decision on the safety of disposal of spent nuclear fuel (478/1999). 1999.
STUK-B-YTO 87 Decisions of the Council of State on the general regulations for the safety of nuclear power plants (395/91) and of a disposal facility for reactor waste (398/91). 1991.
STUK-B-YTO 247 Kainulainen E (toim.).. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2005. 2006.
STUK-B-YTO 249 Regulatory control of nuclear safety in Finland : Annual report 2005. 2006.
STUK-B-YTO 241 Regulatory control of nuclear safety in Finland : Annual report 2004. 2005.
STUK-B-YTO 213 Karila K (toim.).. Ydinmateriaalivalvonta : Vuosiraportti 2001. 2002.
STUK-B-YTO 216 Regulatory control of nuclear safety in Finland : Annual report 2001. 2002.
STUK-B-YTO 222 Hämäläinen M.. Ydinmateriaalivalvonta : Vuosiraportti 2002. 2003.
STUK-B-YTO 245 Nuclear Safeguards in Finland 2005. 2006.
Jaa tämä sivu