STUK-B-YTO-sarja

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-B-YTO 249 Kainulainen E. Regulatory control of nuclear safety in Finland : Annual report 2005. 2006.
STUK-B-YTO 247 Kainulainen E. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2005. 2006.
STUK-B-YTO 245 Hämäläinen M. Nuclear Safeguards in Finland 2005. 2006.
STUK-B-YTO 243 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 2nd Finnish National Report as referred to in Article 32 of the Convention. 2005.
STUK-B-YTO 241 Tossavainen K. Regulatory control of nuclear safety in Finland : Annual report 2004. 2005.
STUK-B-YTO 239 Tossavainen K. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2004. 2005.
STUK-B-YTO 238 Karila K. Nuclear Safeguards in Finland 2004. 2005.
STUK-B-YTO 234 Finnish report on nuclear safety : Finnish 3rd national report as referred to in Article 5 of the Convention on Nuclear Safety. 2004.
STUK-B-YTO 233 Tossavainen K. Regulatory control of nuclear safety in Finland : Annual report 2003. 2004.
STUK-B-YTO 232 Tossavainen K. Ydinturvallisuus, Suomi ja lähialueet : Neljännesvuosiraportti 1/2004. 2004.