STUK-B-sarja (vain pdf)

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-B 230 Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 2/2018. 2018.
STUK-B 226 Vesterbacka, Pia. Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2017. 2018.
STUK-B 224 Pastila, Riikka. Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta : Vuosiraportti 2017. 2018.
STUK-B 219 Nylund, Reetta. Pulssiröntgenlaitteet teollisuus- ja tutkimuskäytössä. 2017.
STUK-B 217 Pastila, Riikka. Radiation practices : Annual report 2016. 2017.
STUK-B 213 Pastila, Riikka. Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta : Vuosiraportti 2016. 2017.
STUK-B 208 Lehto, Jyri. Säteilyturvallisuus hiukkaskiihdyttimien käytössä. 2017.
STUK-B 207 Suutari, Juha. Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2015. 2016.
STUK-B 206 Pastila, Riikka. Radiation practices : Annual report 2015. 2016.
STUK-B 202 Pastila, Riikka. Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta : Vuosiraportti 2015. 2016.