STUK-B-sarja (vain pdf)

Julkaisulistaus sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (Julkari.fi)

STUK-B Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta : Vuosiraportti 2017. 2018.
STUK-B 193 Järvinen, Vilma; Kaivola, Mari; Ojanperä, Anni; Tala, Mika; Tarkkonen, Tuula. Kyselytutkimus toiminnanharjoittajille säteilylainsäädännön uudistustarpeista. 2015.
STUK-B 207 Suutari (toim.), Juha. Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2015. 2016.
STUK-B 206 Pastila (ed.), Riikka. Radiation practices : Annual report 2015. 2016.
STUK-B 194 Pastila, Riikka (ed.). Radiation practices : Annual report 2014. 2015.
STUK-B 208 Lehto, Jyri. Säteilyturvallisuus hiukkaskiihdyttimien käytössä. 2017.
STUK-B 219 Nylund, Reetta. Pulssiröntgenlaitteet teollisuus- ja tutkimuskäytössä. 2017.
STUK-B 213 Pastila, Riikka. Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta : Vuosiraportti 2016. 2017.
STUK-B 202 Pastila, Riikka (toim.). Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta : Vuosiraportti 2015. 2016.
Jaa tämä sivu