Valvontaraportit (STUK-B)

Harmaa tietolaatikko Julkaisut Valvontaraportit STUK-B

Tällä sivulla on listattu valvontaraportteja (STUK-B-sarja) sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (julkari.fi).

Julkaisulistaus sähköisestä arkistosta (Julkari.fi)

STUK-B 252 Kaijaluoto, Sampsa; Liukkonen, Jukka. Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa vuonna 2018 : Terveydenhuollon valvontaraportti. 2020.
STUK-B 251 Liukkonen, Jukka. Optimointi isotooppikuvantamisessa : Terveydenhuollon valvontaraportti. 2020.
STUK-B 250 Helasvuo, Timo. Kuvantamisessa henkilöön kohdistettu muu kuin lääketieteellinen altistus vuonna 2017 : Terveydenhuollon valvontaraportti. 2020.
STUK-B 248 Kainulainen, Erja. Regulatory oversight of nuclear safety in Finland : Annual report 2019. 2020.
STUK-B 246 Okko, Olli. Implementing nuclear non-proliferation in Finland : Regulatory control, international cooperation and the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : Annual report 2019. 2020.
STUK-B 245 Kainulainen, Erja. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2019. 2020.
STUK-B 244 Julin, Sari. Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 3/2019. 2020.
STUK-B 243 Suutari, Juha. Kuljetettavien läpivalaisulaitteiden käyttö terveydenhuollon päivystysyksikössä : Terveydenhuollon valvontaraportti. 2019.
STUK-B 242 Ruonala, Verneri. Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2018. 2019.
STUK-B 241 Julin, Sari. Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 2/2019. 2019.