Julkaisut Julkaisut
Julkaisut

Valvontaraportit (STUK-B)

Harmaa tietolaatikko Julkaisut Valvontaraportit STUK-B

Tällä sivulla on listattu valvontaraportteja (STUK-B-sarja) sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (julkari.fi).

Julkaisulistaus sähköisestä arkistosta (Julkari.fi)

STUK-B 306 Hoilijoki, Heli. Teollisuuden ja tutkimuksen omavalvontakysely : Valvontaraportti. 2022.
STUK-B 296 Kojo, Katja; Mänttäri, Irmeli; Kallio, Antti; Kurttio, Päivi. Työpaikkojen radonpitoisuudet hyvin ilmaa läpäisevällä maalla. 2022.
STUK-B 295 Ruonala, Verneri. Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2021 : Terveydenhuollon valvontaraportti. 2022.
STUK-B 294 Hietamies, Tommi. Säteilyturvallisuusasiantuntijan käyttäminen eläinröntgentoiminnassa : Terveydenhuollon valvontaraportti. 2022.
STUK-B 293 Siru, Tuomas; Tanhua-Tyrkkö, Merja. Umpilähteitä varastoivat toiminnanharjoittajat : Valvontaprojektin raportti. 2022.
STUK-B 292 Rousu, Tuija. Panoraamaröntgenlaitteita koskevien vaatimusten toteutuminen terveyskeskuksissa : Terveydenhuollon valvontaraportti. 2022.
STUK-B 291 Turtiainen, Tuukka; Joenvuori-Arstio, Jaana; Kurttio, Päivi. Talousvesiasetuksen mukainen yhteenveto talousveden radioaktiivisuuden mittaustuloksista 2019-2021. 2022.
STUK-B 290 Ruonala, Verneri. Säteilyn käyttö kardiologisissa yksiköissä : Terveydenhuollon valvontaraportti. 2022.
STUK-B 289 Mänttäri, Irmeli; Joenvuori-Arstio, Jaana; Metiäinen, Pertti; Kurttio, Päivi; Turtiainen, Tuukka. Radonövervakningskampanjen för socialvårdens verksamhetsenheter : Främjandet av radonsäkerhet. 2022.
STUK-B 288 Finnish report on nuclear safety : Finnish 9th national report as referred to in Article 5 of the Convention on Nuclear Safety. 2022.