Julkaisut Julkaisut

Julkaisut

Julkaisut

Valvontaraportit (STUK-B)

Harmaa tietolaatikko Julkaisut Valvontaraportit STUK-B

Tällä sivulla on listattu valvontaraportteja (STUK-B-sarja) sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (julkari.fi).

Julkaisulistaus sähköisestä arkistosta (Julkari.fi)

STUK-B 261 Kojo, Katja; Vahtola, Johanna; Kurttio, Päivi. Radonkysely työsuojeluhenkilöille. 2020.
STUK-B 259 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 7th Finnish National Report as referred to in Article 32 of the Convention. 2020.
STUK-B 258 Venelampi, Eija. Radiation practices : Annual report 2019. 2020.
STUK-B 258 Venelampi, Eija. Radiation practices : Annual report 2019. 2020.
STUK-B 257 Helasvuo, Timo. Radiologian henkilöstöresurssit 2019 : Valtakunnallinen selvitys julkisen terveydenhuollon radiologisten yksiköiden henkilöstöresursseista. 2020.
STUK-B 256 Julin, Sari. Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 1/2020. 2020.
STUK-B 256 Julin, Sari. Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 1/2020. 2020.
STUK-B 255 Virtanen, Sinikka; Vartti, Vesa-Pekka; Turunen, Jani; Mattila, Aleksi. Monitoring of radioactivity in the environment of Finnish nuclear power plants : Annual report 2019. 2020.
STUK-B 254 Turtiainen, Tuukka; Ilander, Tarja; Mänttäri, Irmeli; Leikoski, Niina; Kurttio, Päivi. Sammandrag enligt hushållsvattenförordningen av mätresultat 2016–2018 för hushållsvattnets radioaktivitet. 2020.
STUK-B 254 Turtiainen, Tuukka; Ilander, Tarja; Mänttäri, Irmeli; Leikoski, Niina; Kurttio, Päivi. Sammandrag enligt hushållsvattenförordningen av mätresultat 2016–2018 för hushållsvattnets radioaktivitet. 2020.
Sivulinkit