Julkaisut Julkaisut

Julkaisut

Julkaisut

Valvontaraportit (STUK-B)

Harmaa tietolaatikko Julkaisut Valvontaraportit STUK-B

Tällä sivulla on listattu valvontaraportteja (STUK-B-sarja) sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (julkari.fi).

Julkaisulistaus sähköisestä arkistosta (Julkari.fi)

STUK-B 273 Bly, Ritva. Esiselvitys säteilylaissa tarkoitettujen lähettämissuositusten kehittämistä varten : Työryhmän loppuraportti sosiaali- ja terveysministeriölle. 2021.
STUK-B 272 Jokelainen, Ilkka. Annosmääritykset sädehoidon lineaarikiihdyttimien pienissä fotonisäteilykentissä : Terveydenhuollon valvontaraportti. 2021.
STUK-B 271 Lajunen, Atte. Röntgentutkimusten oikeutusarvioinnin edellytysten toteutuminen : Terveydenhuollon valvontaraportti. 2021.
STUK-B 265 Peri, Ville. Implementing nuclear non-proliferation in Finland : Regulatory control, international cooperation and the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty : Annual report 2020. 2021.
STUK-B 264 Marttila, Johanna. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2020. 2021.
STUK-B 263 Julin, Sari. Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 3/2020. 2021.
STUK-B 262 Suutari, Juha. Säteilylain uusien vaatimusten toteutuminen säteilyn käytössä : Terveydenhuollon valvontaraportti. 2021.
STUK-B 261 Kojo, Katja; Vahtola, Johanna; Kurttio, Päivi. Radonkysely työsuojeluhenkilöille. 2020.
STUK-B 259 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 7th Finnish National Report as referred to in Article 32 of the Convention. 2020.
STUK-B 258 Venelampi, Eija. Radiation practices : Annual report 2019. 2020.
Sivulinkit