Julkaisut Julkaisut

Julkaisut

Julkaisut

Tutkimusraportit (STUK-A)

Listaus sähköisestä julkaisuarkistosta (Julkari.fi)

STUK-A 180 Salomaa S; Mustonen R. Research activities of STUK 1995 - 1999. 2000.
STUK-A 179 Salomaa Sisko. Research projects of STUK 2000 - 2002. 2000.
STUK-A 178 Rantavaara A; Calmon P; Wendt J; Vetikko V. Forest food chain and dose model (FDMF) for RODOS. 2000.
STUK-A 175 Annanmäki M; Turtiainen T; Jungclas H; Rauße; C. Disposal of Radioactive Waste Arising from Water Treatment. 2000.
STUK-A 174 Servomaa A; Parviainen T. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 2000. 2000.
STUK-A 173 Hämäläinen R; Sinkko K; Lindstedt M; Ammann M; Salo A. Decision analysis interviews on protective actions in Finland supported by the RODOS system. 2000.
STUK-A 172 Turtiainen T; Kokkonen L; Salonen L. Removal of Radon and Other Natural Radionuclides from Household Water with Domestic Style Granular Activated Carbon Filters. 2000.
STUK-A 171 Voutilainen A; Mäkeläinen I; Huikuri P; Salonen L. Porakaivoveden radonkartasto/ Radonatlas över borrbrunnar/ Radon Atlas of wells drilled into bedrock in Finland. 2000.
STUK-A 170 Saxén R; Koskelainen U; Alatalo M. Transfer of Chernobyl-derived 137Cs into fishes in some Finnish lakes. 2000.
STUK-A 169 Annanmäki M; Turtiainen T. Treatment Techniques for Removing Natural Radionuclides from Drinking Water. 2000.
Sivulinkit