Julkaisut Julkaisut

Julkaisut

Julkaisut

Tutkimusraportit (STUK-A)

Listaus sähköisestä julkaisuarkistosta (Julkari.fi)

STUK-A 191 Auvinen A; Bersimbaev RI; Djansugarova LB; Dubrova YE; Hulten M; Lindholm C; Mamyrbaeva Z; Mustonen R; Salomaa S; Suomela M; Tankimanova MK. Three-generation study of population living in the vicinity of the Semipalatinsk nuclear test-site - Biosample database and population characteristics. 2002.
STUK-A 190 Lahkola A. Tshernobylin onnettomuuden aikaan Kiovassa olleiden suomalaisten säteilyaltistuminen ja syöpäilmaantuvuus. 2002.
STUK-A 189 Leszczynski, Kirsi. Advances in traceability of solar ultraviolet radiation measurements (thesis). 2002.
STUK-A 188 Pöllänen, Roy. Nuclear fuel particles in the environment - characteristics, atmospheric transport and skin doses. 2002.
STUK-A 187 Lindholm C; Simon S; Makar B; Baverstock K. Workshop on dosimetry of the population living in the proximity of the Semipalatinsk atomic weapons test site. 2002.
STUK-A 186 Ammann M; Sinkko K; Kostiainen E; Salo A; Liskola K; Hämäläinen RP; Mustajoki J. Decision analysis of countermeasures for the milk pathway after an accidental release of radionuclides. 2001.
STUK-A 185 Ammann M; Sinkko K; Kostiainen E; Salo A; Liskola K; Hämäläinen RP; Mustajoki J. Maitotuotteisiin kohdistuvat vastatoimenpiteet ydinonnettomuustilanteessa. 2001.
STUK-A 184 Servomaa A; Parviainen T. Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 2001. 2001.
STUK-A 183 Sinkko K; Ammann M. RODOS Users' Group: Final project report. 2001.
STUK-A 182 Mäkeläinen I; Huikuri P; Salonen L; Markkanen M; Arvela H. Talousveden radioaktiivisuus - perusteita laatuvaatimuksille. 2001.
Sivulinkit