Julkaisut Julkaisut

Julkaisut

Julkaisut

Tutkimusraportit (STUK-A)

Listaus sähköisestä julkaisuarkistosta (Julkari.fi)

STUK-A 242 Mäkeläinen I; Kinnunen T; Reisbacka H; Valmari T; Arvela H. Radon suomalaisissa asunnoissa – Otantatutkimus 2006. 2009.
STUK-A 241 Saxén R; Outola I. Vesistöjen ja juomaveden sup137/supCs, sup90/supSr ja sup3/supH sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa. 2009.
STUK-A 240 Kostiainen E; Ylipieti J. Radioaktiivinen cesium Suomen ruokasienissä. 2010.
STUK-A 239 Toroi, Paula. Patient exposure monitoring and radiation qualities in two-dimensional digital x-ray imaging. 2009.
STUK-A 238 Ilus, Erkki. Environmental effects of thermal and radioactive discharges from nuclear power plants in the boreal brackish-water conditions of the northern Baltic Sea. 2009.
STUK-A 237 Arvela H; Reisbacka H. Radonsanering av bostäder. 2009.
STUK-A 236 Saxén R; Rask M; Ruuhijärvi J; Vuorinen PJ; Rantavaara A; Koskelainen U. sup137/supCs in small forest lakes of Finland after the Chernobyl accident. 2009.
STUK-A 235 Mustonen R; Sjöblom K-L; Bly R; Havukainen R; Ikäheimonen TK; Kosunen A; Markkanen M; Paile W. Säteilysuojelun perussuositukset 2007. 2009.
STUK-A 234 Belyakov OV. Non-targeted effects of ionising radiation. 2008.
STUK-A 233 Arvela H; Valmari T; Reisbacka H; Niemelä H; Oinas T; Mäkeläinen I; Laitinen-Sorvari R. Radontalkoot – Tilannekatsaus 2008. 2008.
Sivulinkit