Julkaisut Julkaisut
Julkaisut

STUKin uutiskirjeet

Uutiskirjeet

Uutiskirjeidemme tilaajana saat ajankohtaista tietoa säteilyturvallisuudesta ja sen eri osa-alueista. Kirjeemme ilmestyvät kirjekohtaisesti 2-4 kertaa vuodessa.

Muutaman kerran vuodessa julkaistavissa uutiskirjeissä kerrotaan ajankohtaisista säteilyn käyttöön ja säteilyturvallisuuteen liittyvistä asioista, uusista ohjeista ja julkaisuista, koulutuksista, hyvistä käytännöistä ja tuoreista tutkimustuloksista.

  • Säteilyturvakeskuksen (STUK) uutiskirjeeseen kokoamme virastomme ja toimialamme ajankohtaiset uutiset, tapahtumat, julkaisut ja muut tiedoksiannot. Kirje on tarkoitettu kaikille säteilyturvallisuudesta ja STUKista kiinnostuneille.
  • Radonuutiskirjeessä kerromme radoniin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja koulutuksista. Uutiskirje on tarkoitettu muun muassa radonmittauksia ja radonkorjauksia tekeville yrityksille, kuntien terveysviranomaisille ja muille radonasioista kiinnostuneille.
  • Cores News -uutiskirjeessä säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä Cores (Consortium for Radiation Safety Research) tiedottaa alan tutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Kirje on englanninkielinen.

Uutiskirjeet vuosilta 2014-2022


Radonuutiskirjeet

Uutiskirjeet säteilynkäyttäjille, terveydenhuolto

Uutiskirjeet säteilynkäyttäjille, teollisuus

Cores News

Säteilyuutiset

Säteilyuutiset-uutiskirjeet
ISSN 2489-7450
STUK julkaisi säteilystä kiinnostuneille Säteilyuutiset-uutiskirjettä vuosina 2014-2018