Julkaisut Julkaisut
Julkaisut

Ydinturvallisuus

Ydinturvallisuus

Ovatko ydinvoimalaitokset uhka ympäristölle ja ihmisille? Voidaanko ydinjätehuollon turvallisuus taata tuhansien vuosien ajanjaksoilla? Miten turvallisuutta valvotaan ja miten estetään ydinasetekniikan joutuminen diktaattorien ja terroristien käsiin?

Säteilyturvakeskuksen julkaisema Ydinturvallisuus-kirja tarjoaa tietoa ydinvoimalaitosten turvallisuudesta, ydinjätehuollosta, ydinenergiahallinnosta sekä ydinmateriaalien ja ydinkokeiden valvonnasta. Kirjassa otetaan huomioon erityisesti Suomen olosuhteet ja kotimaiset käyttökokemukset sekä lainsäädännön ja hallinnollisen järjestelmän kansalliset erityispiirteet.

Ydinturvallisuus-kirja on julkaistu vuonna 2004, minkä jälkeen esimerkiksi ydinturvallisuussäännöstö on muuttunut ja ydinlaitoksilla on tehty parannuksia.

Kirjan luvut (pdf):

1. Ydinvoimalan taival Suomessa – Atomi-innostuksesta ydinrealismiin

2. Ydinvoimalaitostekniikan perusteita

3. Ydinvoimalaitoksen säteily -ja ydinturvallisuuden varmistaminen

4. Ydinenergian normaalikäytön säteilyvaikutukset

5. Varautuminen häiriöihin ja onnettomuuksiin ydinvoimalaitoksilla

6. Esimerkkejä onnettomuuksista ja muista poikkeuksellisista tapahtumista ydinvoimalaitoksilla

7. Radioaktiiviset jätteet

8. Ydinmateriaalivalvonta kansainvälisen asevalvonnan edelläkävijänä

9. Ydinenergialainsäädäntö ja -hallinto

10. Säteilyturvakeskus ydinturvallisuuden valvojana

Ydinturvallisuus-kirja on osa kirjasarjaa

Kirja on osa STUKin julkaisemaa Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjaa. Sarjassa ovat ilmestyneet myös Säteily ja sen havaitseminen, Säteily ympäristössä, Säteilyn käyttö, Säteilyn terveysvaikutukset, Sähkömagneettiset kentät ja Ultravioletti- ja lasersäteily. Kirjasarjassa ilmestyy kaikkiaan seitsemän osaa.

Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja muiden ammatillisten oppilaitosten kursseille sekä käsikirjaksi säteilyalan ammattilaisille.