Säteilyn terveysvaikutukset

Säteilyn terveysvaikutukset

Säteilyturvakeskuksen julkaisema Säteilyn terveysvaikutukset -kirja sisältää perustietoa ionisoivan säteilyn terveysvaikutuksista. Vaikutusten ymmärtäminen on tärkeää, jotta säteilyä voidaan käyttää vastuuntuntoisesti ja säteilysuojelun periaatteet toteuttaen.

Kirja käsittelee muun muassa säteilyn haitallisia vaikutuksia solutasolla, sekä haittavaikutusten luokittelua. Kirja kertoo säteilyn satunnaisista terveyshaitoista eli syövän synnystä ja perinnöllisistä vaikutuksista, sekä suorista terveyshaitoista, kuten säteilysairaus ja ihovamma. Kirjassa pohditaan myös Tšernobylin ydinturman vaikutuksia altistuneen väestön terveyteen.

Kirjan painos on loppu - tutustu sähköiseen versioon. Teoksen luvut löytyvät alta. 

Kirjan luvut (pdf):

1. Johdatus solubiologiaan - Perimän rakenne ja toiminta  

2. Säteily ja solu

3. Säteilyn haittavaikutusten luokittelu

4. Säteilyvammat

5. Säteily ja syövän synty

6. Johdatus epidemiologiaan  

7. Säteilyepidemiologia

8. Säteilyn geneettiset vaikutukset

9. Säteily ja raskaus

10. Kromosomianalyysi altistusselvityksessä  

11. ICRP:n näkemys säteilyn riskeistä ja suojeluperiaatteista

12. Tšernobylin turman terveysvaikutukset  

Säteilyn terveysvaikutukset -kirja on osa kirjasarjaa

Kirja on osa STUKin julkaisemaa Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjaa. Sarjassa  ovat ilmestyneet myös Säteilyn havaitseminen, Säteily ympäristössä, Säteilyn käyttö, Ydinturvallisuus, Sähkömagneettiset kentät sekä Ultravioletti- ja lasersäteily. Kirjasarjassa ilmestyy yhteensä seitsemän osaa.

Kirjasarja on tarkoitettu kaikille säteilystä kiinnostuneille, säteily- ja ydinturvallisuuden parissa työskenteleville ammattikirjallisuudeksi sekä koulutusmateriaaliksi.