Julkaisut Julkaisut
Julkaisut

Säteily ympäristössä

Säteily ympäristössä

Säteily ympäristössä -kirjan keskeisenä teemana ovat radioaktiivisten aineiden käyttäytyminen ja ionisoivan säteilyn vaikutukset ihmisissä ja ympäristössä.

Kirjassa paneudutaan säteilyannosten laskemisessa käytettyihin menetelmiin sekä toimenpiteisiin, joilla säteilyaltistusta voidaan vähentää eri tilanteissa.

Erityisenä painopisteenä ovat suomalaiset olosuhteet. Asuntojen, työpaikkojen ja porakaivovesien radonpitoisuudet ovat Suomessa maailman suurimpia. Noin puolet suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista ja radonin arvioidaan aiheuttavan Suomessa noin kaksisataa keuhkosyöpää vuodessa. Radonin esiintyminen, säteilyvaikutukset ja torjunta ovat tärkeä osa kirjan sisältöä.

Kirjan luvut (pdf):

Sisällysluettelo

1. Radioaktiiviset aineet, säteily ja ympäristö

2. Kosminen säteily

3. Radioaktiiviset aineet ulkoilmassa

4. Radon sisäilmassa

5. Talousveden radioaktiiviset aineet

6. Radioaktiiviset aineet ja ravinto

7. Sisäinen säteily

8. Ulkoinen säteily

9. Säteilyvaaratilanteet ja suojautuminen

Liitteet

Säteily ympäristössä -kirja on osa kirjasarjaa

Teos on toinen osa STUKin julkaisemaan Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjaan. Sarjassa on yhteensä seitsemän osaa, joista ovat ilmestyneet myös Säteily ja sen havaitseminen, Säteilyn käyttö, Säteilyn terveysvaikutukset, Ydinturvallisuus, Sähkömagneettiset kentät sekä Ultravioletti- ja lasersäteily.

Kirjasarja on tarkoitettu kaikille säteilystä kiinnostuneille, säteily- ja ydinturvallisuuden parissa työskenteleville ammattikirjallisuudeksi sekä koulutusmateriaaliksi.