Säteilylähteiden turvajärjestelyt

Säteilylähteiden turvajärjestelyt: Opas turvajärjestelyiden käytännön toteutukseen

Säteilyn käyttöä koskevat säteilyturvallisuustoimet eivät aina huomio riittävästi sitä mahdollisuutta, että säteilylähde voi joutua lainvastaisen toiminnan kohteeksi. Säteilylähdettä voidaan esimerkiksi vahingoittaa tietoisesti tai käyttää vahingoittamistarkoituksessa. Tällaisten tapausten varalta säteilyturvallisuustoimenpiteitä on tarpeen täydentää turvajärjestelyillä.

Tämä opas neuvoo Säteilyturvakeskuksen määräyksen turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä (S/3/2018) käytännön toteuttamisessa sekä antaa lukuisia muita vinkkejä säteilyä käyttävän organisaation turvallisuuden kehittämiseksi.

Opas on jaettu kolmeen tasoon määräyksen STUK S/3/2018 mukaan, kullekin turvajärjestelyjen tasolle omaksi kokonaisuudeksi.

Taso A

Taso B

Taso C


Ylläolevista linkeistä pääset siirtymään kunkin tason sisällysluetteloon. Voit lukea opasta selaimella tai ladata valitsemasi osat PDF-versiona.

Turvallisia lukuhetkiä!

 

Jaa tämä sivu