Oppaat

Oppaat

STUK julkaisee sähköisiä oppaita auttamaan toiminnanharjoittajaa uudessa säteilylaissa annettujen määräysten toteuttamisessa.

Oppaat sisältävät määräyksiä tarkentavia tietoja, hyviä käytäntöjä ja kehitysehdotuksia säteilyturvallisempaan toimintaan.

Oppaat tarjoavat mainion apuvälineen tutustua uudessa säteilylaissa annettuihin määräyksiin.

Säteilylähteiden turvajärjestelyt: Opas turvajärjestelyiden käytännön toteutukseen

Säteilyn käyttöä koskevat säteilyturvallisuustoimet eivät aina huomio riittävästi sitä mahdollisuutta, että säteilylähde voi joutua lainvastaisen toiminnan kohteeksi. Säteilylähdettä voidaan esimerkiksi vahingoittaa tietoisesti tai käyttää vahingoittamistarkoituksessa. Tällaisten tapausten varalta säteilyturvallisuustoimenpiteitä on tarpeen täydentää turvajärjestelyillä. Tutustu oppaaseen

Säteilylähteiden turvajärjestelyopas poissa käytöstä

Valitettavasti Säteilylähteiden turvajärjestelyopas ei ole tällä hetkellä teknisen vian vuoksi saatavilla. Tämän hetken tiedon mukaan opas saadaan palautettua saataville elokuun lopussa.

Pahoittelemme asiasta koituvaa häiriötä.