Julkaisut Julkaisut

Julkaisut

Julkaisut

Esitteet

Harmaa tietolaatikko Julkaisut Esitteet Uusia julkaisuja

Uusia julkaisuja

  • Ihmisen radioaktiivisuus (Julkari.fi): Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia aineita, joiden määrä voidaan mitata suoraan kehosta tai epäsuorasti ihmisen eritteistä. Radioaktiiviset aineet eli radionuklidit kulkeutuvat ihmiseen ympäristöstä ruuan, juomaveden ja hengitysilman mukana.
  • Säteilyvaara ja suojautuminen - Näin toimit vaaratilanteessa (Julkari.fi): Vakavan säteilyvaaratilanteen todennäköisyys Suomessa on hyvin pieni. Koska onnettomuuden riski on kuitenkin olemassa, on siihen varauduttu. On myös tärkeää, että osaat toimia oikein säteilyvaaratilanteessa.
  • Säteilyvaara ja suojautuminen (Julkari.fi): Suojautumista edellyttävän säteilyvaaratilanteen voi laajalle alueelle aiheuttaa vakava ydinvoimalaitosonnettomuus Suomessa tai Suomen lähialueella tai ydinaseen räjäytys lähialueella. Paikallisen säteilyvaaratilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi radioaktiivisten aineiden levittäminen räjähteen avulla tai vakava onnettomuus käytetyn ydinpolttoaineen välivarastossa. Vaikka vakava säteilyvaaratilanne on hyvin epätodennäköinen tapahtuma, on sellaiseenkin varauduttu.

STUKin esitteitä

STUKin kaikki julkaisut löytyvät sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (julkari.fi).

Luetuimpia esitteitämme (linkit avautuvat uuteen välilehteen)
Sisäilman radonilta on helppo suojautua (pdf)
Radon työpaikoilla (pdf)
Radon på arbetsplatser (pdf)
Juomaveden radioaktiivisuus (pdf)
Onko juomavedessäsi uraania? (pdf)
Talousvesi puhtaaksi radonista (pdf)

 

Listaus sähköisestä julkaisuarkistosta (Julkari.fi)

Säteilyturvakeskus
2008
Säteilyturvakeskus
2011
Säteilyturvakeskus
2013
Säteilyturvakeskus
2021-05
Säteilyturvakeskus
2008
Säteilyturvakeskus
2008
Kojo, Katja
Rantala, Anniriikka
Kurttio, Päivi
Perälä, Marjo
Säteilyturvakeskus
2017-11
20
Säteilyturvakeskus
2013
Säteilyturvakeskus
2010
Säteilyturvakeskus
2020-05
Säteilyturvakeskus
2009
Kämäräinen, Meerit
Turtiainen, Tuukka
Vaaramaa, Kaisa
Säteilyturvakeskus
2017
26
Säteilyturvakeskus
2020-10
Säteilyturvakeskus; Strålsäkerhetscentralen
2021-05
Sivulinkit