Julkaisut Julkaisut
Julkaisut

Esitteet

STUKin esitteitä

STUKin kaikki julkaisut löytyvät sähköisestä julkaisuarkistosta Julkarista (julkari.fi).

Luetuimpia esitteitämme
Sisäilman radonilta on helppo suojautua (pdf)
Radon työpaikoilla (pdf)
Radon på arbetsplatser (pdf)
Juomaveden radioaktiivisuus (pdf)
Onko juomavedessäsi uraania? (pdf)
Talousvesi puhtaaksi radonista (pdf)

Listaus sähköisestä julkaisuarkistosta (Julkari.fi)

Säteilyturvakeskus
2008
Säteilyturvakeskus
2011
Säteilyturvakeskus
2013
Säteilyturvakeskus
2021-05
Säteilyturvakeskus
2008
Säteilyturvakeskus
2008
Kojo, Katja
Rantala, Anniriikka
Kurttio, Päivi
Perälä, Marjo
Säteilyturvakeskus
2017-11
20
Honkamaa, Tapani
Hämäläinen, Kai
Hämäläinen, Marko
Kyllönen, Jarkko
Martikka, Elina
Moring, Mikael
Mäenalanen, Päivi
Leino, Jaakko
Lång, Ossi
Säteilyturvakeskus; Radiation and Nuclear Safety Authority
2021-09
Säteilyturvakeskus
2013
Säteilyturvakeskus
2010
Säteilyturvakeskus
2020-05
Säteilyturvakeskus
2009
Kämäräinen, Meerit
Turtiainen, Tuukka
Vaaramaa, Kaisa
Säteilyturvakeskus
2017
26