Avoin data Avoin data
Avoin data

Latauspalvelu

Latauspalvelu

Palvelu on WFS 2.0 -palvelu ja toteuttaa WFS Simple Profilen. Tämä tarkoittaa, että kyselyt tulee tehdä tallennettujen kyselyiden avulla. 

Tietoa palvelusta

GetCapabilities-kysely vastaa osoitteessa
https://opendata.fmi.fi/wfs?request=getCapabilities&

Tallennettujen kyselyiden listauksen saa kyselyllä
https://opendata.fmi.fi/wfs?request=listStoredQueries&

Tallennetuista kyselyistä saa lisätietoa kyselyllä
https://opendata.fmi.fi/wfs?request=describeStoredQueries&

Tallennetut kyselyt

Palvelussa on tällä hetkellä ladattavissa ulkoisen säteilyvalvontaverkon ja ilman radioaktiivisuusvalvonnan mittaustuloksia. Tietoja voi hakea kahdessa eri formaatissa (katso lisätietoja alta), multipointcoverage- ja timevaluepair-tyyppisenä. Multipointcoverage on tiiviimpi muoto. Timevaluepair-tyyppi on täysin INSPIRE-yhteensopiva, jota tukee myös uusimmat Excel-ohjelmat. Säteilyvalvontaverkon mittaustuloksia voi hakea alueellisesti ja lähimmän paikannimen perusteella.

Tallennettuja kyselyjä (&storedquery_id):
stuk::observations::air::radionuclide-activity-concentration::latest::multipointcoverage
stuk::observations::air::radionuclide-activity-concentration::latest::simple
stuk::observations::air::radionuclide-activity-concentration::multipointcoverage
stuk::observations::external-radiation::latest::multipointcoverage
stuk::observations::external-radiation::latest::simple
stuk::observations::external-radiation::multipointcoverage

Lisäparametrit tallennetuissa kyselyissä

Tallennetuille kyselyille voidaan antaa kyselyn tunnisteen lisäksi erilaisia lisäparametreja. Lisäparametrien avulla käyttäjä voi halutessaan rajata vastausta. Tallennetun kyselyn parametrit saa listattua käyttäen DescribeStoredQueries kyselyä. Kysely DescribeStoredQueries palauttaa 'storedquery_id' parametriin määritellyn tallennetun kyselyn sallitut parametrit. Jos 'storedquery_id' parametria ei määrittele, vastaukseen lisätään WFS-palveluun määriteltyjen tallennettujen kyselyjen tiedot.

Listan kunkin kyselyn parametreista saa kyselyllä:
https://opendata.fmi.fi/wfs?request=describeStoredQueries&

Alla oleva esimerkkikysely palauttaa stuk::observations::external-radiation::multipointcoverage tallennetun kyselyn parametrit.

https://opendata.fmi.fi/wfs/eng?request=DescribeStoredQueries&storedquery_id=stuk::observations::external-radiation::multipointcoverage&

Kyselyn DescribeStoredQueries vastauksessa paikkaa rajaavia parametreja ovat fmisid, geoid, place ja bbox sekä aikaa rajaavia parametreja starttime, endtime ja timestep.

Kyselyssä määritellyt EPSG projektiomäärittelyt on nähtävissä GetCapabilities kyselynvastauksessa kunkin feature tyypin määrittelyjen yhteydessä (FeatureType).

bbox (esim. &bbox=22,64,24,68&)

timestep (esim. &timestep=40&, minuutteina )

parameters (esim. &parameters=temperature,windspeedms&, katso mahdolliset parametrit hakemalla tallennetun kysely ilman rajausta)

crs (esim. &crs=EPSG::3067&, katso tuetut projektiot getCapabilities-vastauksesta)

starttime (esim. &starttime=2019-10-17T20:00:00Z&)

endtime (esim. &endtime=2019-10-17T20:00:00Z&)

maxlocations (kuinka monta asemaa etsitään kysyttyjen pisteiden läheisyydestä)

place (esim. &place=kumpula,Helsinki&place=kirkkonummi&)

Tietomallit ja niiden käyttö

Latauspalvelu tarjoaa tietoa INSPIRE-yhteensopivassa muodossa. Tietomalli on optimoitu tiedon vaihtoon. Tämä näkyy muun muassa siten, että vastaukset ovat suunniteltu mahdollisimman itsensä selittäviksi.