Avoin data Avoin data

Avoin data

Avoin data

Katselupalvelu

Katselupalvelu (STUKin aineisto ei tällä hekellä toiminnassa)

STUKin aineisto ei ole tällä hetkellä toiminnassa katsepalvelun puolella ja aineisto on haettavissa vain latauspalvelun kautta.

Katselupalvelusta voi ladata ulkoisen säteilyvalvonnan tai ilman radioaktiivisuusvalvonnan mittaustuloksia WMS-karttatasoina. 

Karttatasoja voi katsella tietokoneessa muun muassa avoimen lähdekoodin QGIS (www.qgis.org) -ohjelmistolla.

Palvelussa olevia karttatasoja ja tuotteita voi kysyä WMS-pyynnöllä:
https://openwms.fmi.fi/geoserver/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Katselupalvelun karttatasojen hakeminen

Esimerkkejä:

Ilman radioaktiivisuuden mittaustuloksia voi hakea seuraavista nuklideista: Be-7, Na-22, Pb-210, Cs-137, Cs-134, I-131, Mn-54- Co-60, Zr-95, Nb-95.

1. Ulkoisen säteily mittausasemien uusimmat mittaustiedot

https://openwms.fmi.fi/geoserver/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=stuk:ambient-dose-rate&styles=&bbox=59.7,19.1,70.1,31.7&width=512&height=422&crs=EPSG:4326&format=image/png

Ulkoisen säteilyn karttatason legend

https://openwms.fmi.fi/geoserver/wms?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&height=20&layer=ambient-dose-rate

2. Uusimmat nuklidin Be-7 pitoisuuden mittaustulokset kaikilta asemilta

https://openwms.fmi.fi/geoserver/wms?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&height=20&layer=air-concentration-nuclide-be-7

Nuklidin Be-7 karttatason legend

https://openwms.fmi.fi/geoserver/wms?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&height=20&layer= air-concentration-nuclide-be-7

3. Nuklidin Cs-137 pitoisuudet halutulta ajanjaksolta

https://openwms.fmi.fi/geoserver/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=air-concentration-nuclide-vary&styles=%20&bbox=59.7,19.1,70.1,31.7&width=512&height=422&crs=EPSG:4326%20&format=image/png&viewparams=starttime:20151001T000000Z;endtime:20151015T000000Z;nuclides:Cs-137

alku: 1.10.2015 (00:00:00 UTC)
loppu: 15.10.2015 (00:00:00 UTC)