Katselupalvelu

Katselupalvelu

Katselupalvelusta voi ladata ulkoisen säteilyvalvonnan tai ilman radioaktiivisuusvalvonnan mittaustuloksia WMS-karttatasoina. Hauissa käytetään samaa fmi-apikey:tä kuin latauspalvelussakin.

Karttatasoja voi katsella tietokoneessa muun muassa avoimen lähdekoodin Quantum GIS (www.qgis.org) -ohjelmistolla.

Palvelussa olevia karttatasoja ja tuotteita voi kysyä WMS-pyynnöllä:
http://wms.stuk.fi/fmi-apikey/SINUN-FMI-APIKEY/geoserver/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Katselupalvelun karttatasojen hakeminen

Esimerkkejä:

Ilman radioaktiivisuuden mittaustuloksia voi hakea seuraavista nuklideista: Be-7, Na-22, Pb-210, Cs-137, Cs-134, I-131, Mn-54- Co-60, Zr-95, Nb-95.

1. Ulkoisen säteily mittausasemien uusimmat mittaustiedot

http://wms.fmi.fi/fmi-apikey/SINUN-FMIAPIKEY/geoserver/stuk/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=stuk:ambient-dose-rate&styles=&bbox=59.7,19.1,70.1,31.7&width=512&height=422&crs=EPSG:4326&format=image/png

Ulkoisen säteilyn karttatason legend

http://wms.data.fi/fmi-apikey/SINUN-FMIAPIKEY/geoserver/stuk/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&height=20&layer=ambient-dose-rate

2. Uusimmat nuklidin Be-7 pitoisuuden mittaustulokset kaikilta asemilta

http://wms.data.fi/fmi-apikey/SINUN-FMIAPIKEY/geoserver/stuk/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&height=20&layer=air-concentration-nuclide-be-7

Nuklidin Be-7 karttatason legend

http://wms.data.fi/fmi-apikey/SINUN-FMIAPIKEY/geoserver/stuk/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&height=20&layer= air-concentration-nuclide-be-7

3. Nuklidin Cs-137 pitoisuudet halutulta ajanjaksolta

http://wms.fmi.fi/fmi-apikey/SINUN-FMIAPIKEY/geoserver/stuk/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=air-concentration-nuclide-vary&styles=%20&bbox=59.7,19.1,70.1,31.7&width=512&height=422&crs=EPSG:4326%20&format=image/png&viewparams=starttime:20151001T000000Z;endtime:20151015T000000Z;nuclides:Cs-137

alku: 1.10.2015 (00:00:00 UTC)
loppu: 15.10.2015 (00:00:00 UTC)