Avoin data Avoin data
Avoin data

Esimerkkikyselyitä säteilymittaustietojen hakemiseksi

Esimerkkikyselyitä säteilymittaustietojen hakemiseksi

 

 

Säteilymittaustieto

Kysely  
Ulkoisen säteilyn mittausasemien uusimmat mittaustiedot

https://opendata.fmi.fi/wfs/fin?request=GetFeature&storedquery_id=stuk::observations::external-radiation::latest::multipointcoverage&

 
Ilman radioaktiivisuuden valvonta-asemien uusimmat mittaustiedot https://opendata.fmi.fi/wfs/fin?request=GetFeature&storedquery_id=stuk::observations::air::radionuclide-activity-concentration::latest::multipointcoverage&  
Ulkoista säteilyä mittaavan Helsinki Kallio havaintoaseman viimeisin tulos ja sen epävarmuus käyttäen fmisid parametria https://opendata.fmi.fi/wfs/eng?request=GetFeature&storedquery_id=stuk::observations::external-radiation::latest::multipointcoverage&fmisid=103169&  
Ulkoista säteilyä mittaavan Helsinki Suomenlinna havaintoaseman mittaustulokset viikon ajalta käyttäen geonames.org palvelun määrittelemällä geoid arvolla https://opendata.fmi.fi/wfs/eng?request=GetFeature&storedquery_id=stuk::observations::external-radiation::multipointcoverage&geoid=6698617&starttime=2019-06-01T00:00:00Z&endtime=2019-06-06T23:59:00Z&  

Ulkoista säteilyä mittaavan Helsinki Kallio havaintoaseman ja Suomen pohjoisessa osassa sijaitsevien havaintoasemien viimeisimmät mittaustulokset käyttäen fmisid ja bbox parametreja. Vastaukseen otetaan vain suureen DR_PT10M_avg arvot ja vastauksen paikan koordinaatteina käytetään ETRS-TM35 - tasokoordinaatteja (EPSG:3047).

https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=stuk::observations::external-radiation::latest::simple&bbox=21.48,65.41,29.90,70.24,EPSG:4326&fmisid=103169&parameters=DR_PT10M_avg&crs=EPSG:3047&  
Ulkoista säteilyä mittaavien kolmen lähimmän (maxlocations=3&) mittausaseman mittaustulokset paikan Tampere lähellä viikon ajalta kesäkuun alusta 2015 https://opendata.fmi.fi/wfs/fin?request=GetFeature&storedquery_id=stuk::observations::external-radiation::multipointcoverage&place=Tampere&maxlocations=3&starttime=2019-06-01T00:00:00Z&endtime=2019-06-06T23:59:00Z&

Kyselyssä on määritelty kieleksi 'fin' aiempien 'eng' sijaan. Hakupalvelu käyttää tässä tapauksessa suomen kieltä kyselyssä määritellyn 'place=Tampere&' parametrin parsimisessa. Samoin palautettavassa vastauksessa pyritään käyttämään myös suomen kieltä niin paljon kuin mahdollista.
 
Ilman radioaktiivisuutta mittaavan valvontaverkon viimeisimmät mittaustulokset viimeisimmiltä keräysjaksoilta. https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=stuk::observations::air::radionuclide-activity-concentration::latest::multipointcoverage&  
Ilman radioaktiivisuutta mittaavan valvontaverkon viimeisimmät lokakuun keräysjaksojen mittaustulokset. On huomattava, että aikarajauksen on leikattava keräysjakson kanssa, jotta keräyksen analyysin tulos sisällytettäisiin vastaukseen. https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=stuk::observations::air::radionuclide-activity-concentration::latest::multipointcoverage&starttime=2019-10-01T00:00:00Z&endtime=2019-10-31T23:59:00Z&  

Ilman radioaktiivisuutta mittaavan valvontaverkon kaikki lokakuun
keräysjaksojen mittaustulokset. Tuloksessa on nyt suurempi määrä
keräysjaksojen analyyseja verrattuna edellisen kohdan vastaukseen, jossa
on vain kahdeksan analyysiä.

https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=stuk::observations::air::radionuclide-activity-concentration::multipointcoverage&starttime=2019-10-01T00:00:00Z&endtime=2019-10-31T23:59:00Z&  
Ilman radioaktiivisuutta mittaavan valvontaverkon viimeisimpien keräysjaksojen viimeisimpien analyysien tulokset, joista tulokseen poimitaan vain Cs-137 ja Pb-210 nuklidien aktiivisuuspitoisuudet. https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=stuk::observations::air::radionuclide-activity-concentration::latest::simple&nuclides=Cs-137,Pb-210&