Avoin data Avoin data
Avoin data

Ohjeet

Ohjeet STUKin avoimen datan käyttöön

 

Toimi näin, kun haluat käyttää STUKin avointa dataa:

1. Pohdi, miten haluat käyttää aineistoa. Ohjelmalliseen aineiston käsittelyyn voi hyödyntää esim. STUKissa kehitettyä avoimen datan web-visualisointia (https://github.com/StukFi/opendata). Aineistoa voi myös katsella soveltuvalla ohjelmistolla, esimerkiksi QGISllä (www.qgis.org). Katsella voi myös selaimella, mutta aineistojen käsittely onnistuu paremmin tähän soveltuvalla ohjelmistolla.

2. Katso katselupalvelun ja latauspalvelun ominaisuudet. Tutustu esimerkkikyselyihin säteilymittaustietojen hakemiseksi.

3. Hae aineistoa  XML-muodossa: https://opendata.fmi.fi/wfs/fin?request=GetFeature&storedquery_id=stuk::observations::external-radiation::latest::multipointcoverage

Katalogipalvelu

Katalogipalvelusta voi etsiä palvelun kautta jaettavia aineistoja. Palvelussa aineistot on kuvattu yleisellä tasolla. Palvelu toimii osoitteessa: http://catalog.fmi.fi

Katselupalvelu (STUKin aineisto ei tällä hetkellä toiminnassa)

Katselupalvelusta aineistoja voi ladata  OGC standardin mukaisina karttatasoina (layers). Katselupalvelussa ei ole käyttöliittymää, jonka vuoksi karttatasoja pitää katsella erillisellä ohjelmistolla.

Käytännössä WFS- ja WMS-rajapintojen käyttö edellyttää, että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt palvelujen rajapintoihin. Tietoa voi hakea paikkatieto-ohjelmistolla tai itse ohjelmoidulla sovelluksella.

Latauspalvelu

Latauspalvelusta aineistoja voi ladata koneluettavassa muodossa. Rajapintana on WFS 2.0 -palvelu.