Ajankohtaista Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiannot johdanto

Yleistiedoksiantoa käytetään, kun päätöstä ei voida toimittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona esimerkiksi vastaanottajien suuren määrän vuoksi. Menettely perustuu hallintolakiin. Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan ensisijaisesti viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoituksessa kerrotaan, mitä asia koskee ja kuinka kauan asiakirja on nähtävillä. Ilmoituksessa mainitaan ajankohta, jona se on julkaistu verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisemisajankohdasta. Jos päätös on sisällöltään julkinen, se voidaan julkaista nähtävilläoloilmoituksen ohessa verkkosivuilla.

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksianto Vuodent Oy:n, y-tunnus 2256420-2 (ilmoituspäivämäärä 8.11.2021, STUK/6677/L4/21) ja Hammaslääkäriasema Hammaskaari Oy:n, y-tunnus 0686076-5 (ilmoituspäivämäärä 8.11.2021, STUK/7283/L4/21), turvallisuusluvan raukeamisesta. Asiakirjat saa STUKista pyytämällä osoitteesta stuk(a)stuk.fi. Tämä ilmoitus on julkaistu STUKin verkkosivulla 22.11.2021. Edellä mainitun ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä. Tämä tiedoksianto on nähtävillä 22.11.2021 – 08.12.2021.