Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Radonia ei voi haistaa - vai voiko?

Radonia ei voi haistaa. Vai voiko?

Senaatti-kiinteistöt teki vuoden 2020 aikana laajoja radonmittauksia kiinteistöissään, joista osassa todettiin raja-arvot ylittäviä radonpitoisuuksia. Senaatin K9-tiimillä on käytössään sisäilmakoiria, jotka on koulutettu etsimään ja ilmaisemaan sisätiloista yleisimpien kosteusvauriota indikoivien mikrobien hajulähteet. Vastaavia mikrobilajeja esiintyy myös luonnostaan rakennusten alla maaperässä. Koirien avulla voi selvittää maaperäilmavuotojen sijainteja, jotka ovat radonalueella potentiaalisia radonin kulkeutumisreittejä sisätiloihin. Käytännössä koira etsii ja ilmaisee sisätiloista kohdat, joista se aistii sille koulutetun hajupoikkeaman.

Senaatti hyödynsi sisäilmakoiria yhtenä työvälineenä selvittääkseen radonin kulkeutumisreittejä. Joissakin kohteissa koirat paikansivat hieman yllättäviäkin maaperäilmavuotoja. Koirien avulla on mahdollista selvittää nopeasti ja tehokkaasti radonin kulkeutumisreittejä myös tiivistystarpeen laajuuden arvioimiseksi. Tiivistyskorjausten ja ilmanvaihdon säätöjen jälkeen koirien avulla voi vielä varmistaa korjausten onnistumisen. Radonmittaukset tulee kuitenkin aina tehdä myös korjausten jälkeen.

Alkuvuoden 2020 aikana Senaatti-kiinteistöt teetti 1855 radonmittausta 297:ssä kohteessa eri puolilla Suomea.

sisäilmakoira Kerttu työssään.

Senaatin s​​isäilmakoira Kertun taidonnäyte.