Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Tietoa STUKin uutiskirjeiden tilaajarekisteristä

Tietoa STUKin uutiskirjeiden tilaajarekisteristä

Rekisterinpitäjä

Säteilyturvakeskus

Yhteystiedot

Säteilyturvakeskus
Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa
Vaihde (09) 759 881
stuk (at) stuk.fi

Tietosuojavastaava

Puhelin 09 759 88340
Sähköpostiosoite tietosuojavastaava (at) stuk.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käytetään vain rekisteröidyn itse tilaamiensa uutiskirjeiden lähettämiseen. Uutiskirjeissä kerrotaan ajankohtaista tietoa ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Tietojen käsittelyn lakiperusta

Suostumus, henkilötiedot (sähköpostiosoite) saadaan rekisteröidyltä itseltään, kun hän tilaa uutiskirjeen.

Rekisteröityjen ryhmät

Säteilyturvakeskuksen uutiskirjeen, radonuutiskirjeen ja Cores-uutiskirjeen tilaajat.

Käsiteltävät henkilötiedot

Sähköpostiosoitteet

Mistä henkilötiedot ovat peräisin?

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, kun hän tilaa uutiskirjeen.

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

Siirretäänkö tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ja kansainvälisille järjestöille tai onko niillä pääsyä tietoihin?

Käyttämämme jakelujärjestelmä Mailchimp saattaa varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Tietoryhmien suunnitellut poistamisajat

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista rekisteristä tai hänen sähköpostiosoitteesta tulee virheilmoitus virheellisestä sähköpostiosoitteesta. Rekisteröity voi itse poistua rekisteristä jokaisessa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Henkilöllä on myös oikeus saada tiedot poistetuksi mm. jos

  • suostumus peruutetaan eikä tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
  • tietojen käyttötarkoitus/käsittely on päättynyt
  • käsittely on lainvastaista

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietojen käsittely rajoitetuksi muun muassa, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai henkilötietojen käsittely on lain vastaista.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on myös omaan henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella oikeus vastustaa käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi taikka käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Miten teen henkilötietoja koskevan pyynnön STUKille?

Henkilötietoja koskevan pyynnön voi tehdä lomakkeella, joka löytyy Tietosuoja STUKissa -sivulta. Lomakkeen voi lähettää sähköisesti tai postilla. Vastaamme sinulle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Onko henkilötietojen toimittaminen pakollista

Uutiskirjeiden tilaaminen on vapaaehtoista. Mikäli uutiskirjeen haluaa, täytyy sähköpostiosoite toimittaa. Ilman sitä kirjeitä ei voi lähettää.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos käsittely perustuu suostumukseen rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Tieto profiloinnista tai automaattisesta päätöksenteosta

Ei käytössä

Oikeussuojakeinot

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole lain mukaista, rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.