Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Valmiusharjoitus vahvisti tarpeen parantaa säteilymittausresursseja

Valmiusharjoitus vahvisti tarpeen parantaa säteilymittausresursseja

Lokakuun puolivälissä Säteilyturvakeskus harjoitteli yhdessä yli 60 alue-, keskus- ja paikallishallintoa sekä elinkeinoelämän eri sektoreita edustavan organisaation kanssa säteilyonnettomuuden jälkeisen tilanteen hoitoa.

Tavoitteena oli testata ja kehittää muun muassa organisaatioiden välistä tiedonkulkua, yhtenäisen tilannekuvan muodostamista, resurssien riittävyyttä sekä päätöksentekoa ja koordinointia säteilytilanteen jälkivaiheessa eri hallinnontasojen ja hallinnonalojen välillä.

Valmiusharjoituksessa luotiin tilanne, jossa Olkiluodon ydinvoimalassa oli tapahtunut vuorokautta aiemmin onnettomuus ja laitokselta oli päässyt radioaktiivisia aineita ympäristöön. Harjoituksen alkaessa päästö oli saatu loppumaan ja päästöpilvi oli poistumassa laimentuneena Suomesta. Pilven kulkureitillä oli kaikille pinnoille laskeutuneena radioaktiivisia aineita.

Harjoitus osoitti, että elinympäristön, elintarvikkeiden ja tuotteiden turvallisuuden varmistaminen vaatii erittäin paljon erilaisia säteilymittauksia. Suomessa tulee kartoittaa mittauksiin käytettävissä olevat laite- ja henkilöresurssit sekä tehdä suunnitelma mittausvalmiuden parantamiseksi.

Harjoituksessa myös havaittiin, että eri viranomaisten ja muiden tilanteen hoidossa mukana olevien organisaatioiden välistä tiedonkulkua ja yhtenäisen tilannekuvan muodostamista täytyy edelleen kehittää. Lisäksi eri toimijoiden vastuita ja velvollisuuksia on selvitettävä, etenkin akuuttia vaaratilannetta seuraavissa jälki- ja toipumisvaiheissa.