Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Cores kokoaa yhteen säteilyturvallisuustutkimuksen

Cores kokoaa yhteen säteilyturvallisuustutkimuksen

Säteilyturvakeskus (STUK) on joutunut luopumaan perustutkimuksesta, mutta STUK ja Suomi tarvitsevat uutta tutkimustietoa säteilystä. Cores-ohjelma kokoaa yhteen monitieteisen säteilytutkimuksen.

STUKin tutkimus tukee suoraan valvontaa ja valmiutta. Valtiontalouden niukkuus ja kansalliset tutkimuslinjaukset ovat johtaneet siihen, että STUK on ajanut alas tieteellisen perustutkimuksensa. STUK tarvitsee kuitenkin säteilyturvallisuusviranomaisena ajankohtaista ja syvällistä tietoa myös alan perustutkimuksesta.

Cores-yhteenliittymä (Consortium for Radiation Safety Research) kokoaa suomalaisen säteilytutkimuksen yhden katon alle. Säteilytutkimus on monitieteistä, joten Coresiin piiriin kuuluu ja tavoitellaan monia suomalaisia yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, kertoo STUKin tutkimuskoordinaattori Sisko Salomaa.

Cores on tarpeen, sillä tutkimuksen rakennemuutos on johtanut siihen, että useiden valtion tutkimuslaitosten resursseja on vähennetty ja osin siirretty yliopistoihin. STUKin kannalta Cores on todella tärkeä, sillä se tarjoaa yhteyden yliopistoihin.

”Haaste STUKin kannalta on se, että säteilytutkimus on monitieteistä. Sen vuoksi meille ei riitä yhteistyö yhden tai kahden yliopiston kanssa. Coresin alle kootaan eri tieteenalojen tutkimusta koskevia ryhmiä. Yliopistoilla on merkittävä rooli säteilysuojeluasiantuntijoiden koulutuksessa ja syvällistä osaamista kehitetään nimenomaan tutkimuksen kautta”, Salomaa toteaa.

Sisko SalomaaSTUKille yhteistyö yliopistojen kanssa on tärkeää, koska STUK on joutunut luopumaan omasta perustutkimuksesta, toteaa STUKin tutkimuskoordinaattori Sisko Salomaa. Kuva: Jarmo Lehtinen
 

Salomaalle yliopistoyhteistyö on arkipäivää, sillä hän toimii osan ajastaan säteilybiologian professorina Itä-Suomen yliopistossa.

STUK pyysi lausunnon Cores-ohjelmasta 80 alaan liittyvältä toimijalta. Vastauksia tuli noin 40. Lausunnoissa Cores on yleensä todettu tarpeelliseksi, mutta huomiota on kiinnitetty siihen, että kotimaisella tutkimusohjelmalla pitäisi olla kansainvälinen ulottuvuus. Myös konkretian lisäämistä Coresin ohjelmaan on toivottu. Rahoituskin olisi saatava  paremmalle tolalle. Coresiin haluttaisiin myös yrityksiä mukaan.

Säteilytutkimus ei ole  muodissa

Tutkimuskentän uudistus ei ole lopettanut säteilytutkimusta, mutta Salomaan mukaan säteilyä koskeva tutkimus ei ole muodissa. Salomaa toteaa, että hallitus painottaa digitalisoitumiseen, ilmastonmuutokseen ja bioenergiaan liittyvää tutkimusta. Muut alat jäävät vähemmälle huomiolle.

”Kansallisen tutkimusrahoituksen järjestyminen säteilytutkimukselle turvaisi sen, että osaaminen säilyisi Suomessa. Valitettavasti strategisen tutkimuksen neuvosto, joka edustaa hallituksen tahtoa, ei ole tuonut helpotusta säteilyyn liittyvän tutkimuksen rahoitukseen. Edes osallistumista alan eurooppalaiseen tutkimusyhteistyöhön ei ole tuettu kansallisella vastinrahoituksella. Kestävän rahoituspohjan luominen säteilyturvallisuustutkimukselle Suomessa on iso haaste”, sanoo STUKin tutkimuksesta vastaava johtaja Tarja K. Ikäheimonen.

Useimmat Coresin hankkeet liittyvät ionisoivaan säteilyyn. Ionisoimaton säteily, johon kuuluu kännyköiden säteily, on pudonnut vauhdilla prioriteettilistalla sitä mukaan kun Nokian toiminta on Suomessa hiipunut.

Säteilyyn liittyvä yhteiskunnallinen tutkimus on ollut vähäistä Suomessa.

”Yhteiskunnallinen tutkimus olisi tärkeää, sillä säteilyyn liittyy esimerkiksi eettisiä ja sidosryhmäyhteistyöhön ja viestintään liittyviä asioita, joiden tutkiminen Suomessa on ollut melko vähäistä. Säteilyyn liittyvään yhteiskunnalliseen tutkimukseen voisi olla mahdollista saada potkua kansainvälisen yhteistyön kautta”, Salomaa toteaa.

Cores keskittyy terveyteen, ympäristöön ja onnettomuuksiin

Cores-ohjelmassa on kolme pääaluetta: terveys, ympäristö ja onnettomuuksiin varautuminen. Säteilyn mittaaminen ja siihen liittyvät teknologiat ovat poikkileikkaava teema, jolla on sovelluksia monilla eri alueilla.

STUK on kansallinen mittanormaalilaboratorio ja metrologiaan pohjautuva tutkimusyhteistyö onkin lähtenyt voimakkaasti liikkeelle. STUKilla on viranomaisena vahva näkemys mittausmenetelmien ja teknologioiden käyttötarkoituksista ja useissa yliopistoissa on vahvaa fysiikan osaamista.

Myös lääketieteelliseen säteilyyn liittyvä tutkimus on järjestäytymässä. Tarkoituksena on laatia konkreettinen ohjelma liittyen dosimetriaan, säteilybiologiaan, epidemiologiaan, biopankkeihin ja kuvantamiseen.

Tilaa Cores -uutiskirje!

Säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä Cores tiedottaa alan tutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista uutiskirjeissä. Cores-uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Voit tilata uutiskirjeen STUKin nettisivuilta.

Coresin nettisivut

Tilaa uutiskirje (uutiskirje.stuk.fi)

Viestinnän asiantuntija Jarmo Lehtinen, STUK

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä.