Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Ydinturvallisuden tutkimusohjelma SAFIR saa kiitosta ja jatkuu

Ydinturvallisuuden tutkimusohjelma SAFIR saa kiitosta ja jatkuu

Suomalaista ydinturvallisuusosaamista kehittävä SAFIR-tutkimusohjelma on siirtymässä seuraavalle nelivuotiskaudelleen. Ohjelman päätarkoitus on taata suomalaisen ydinturvallisuusosaamisen korkea laatu kehittämällä ydintuvallisuusalalla toimivien ihmisten osaamista, toteaa SAFIR-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja, STUKin johtava asiantuntija Marja-Leena Järvinen.

Uusi tutkimusjakso SAFIR 2022 alkaa vuoden 2019 alussa. Sen on Marja-Leena Järvisen mukaan tarkoitus entistä määrätietoisemmin kehittää kansallista kyvykkyyttä ydinturvallisuuden kannalta merkityksellisten asioiden käsittelystä.

SAFIR käynnistyi SAFIR-nimellä vuonna 2003, mutta ohjelman juuret yltävät 1990-luvulle. Tutkimusohjelman rahoituspohja perustuu Suomen ydinenergialakiin. Suurin osa rahoista tulee Valtion ydinjäterahastosta eli voimayhtiöiltä ydinenergialain mukaisesti perittävästä rahasta ja VTT:n sen omiin SAFIR-tutkimushankkeisiin osoittamasta rahasta.

Käynnissä oleva SAFIR2018-ohjelma alkoi vuonna 2015 ja jatkuu tämän vuoden loppuun. Ohjelmakauden budjetti oli noin 12 miljoonaa euroa. Se on kansainvälisessä arviossa todettu ”kokoaan suuremmaksi”.  Tuloksia on tullut enemmän kuin pienen maan resursseilla voisi odottaa. SAFIR on parantanut ydinturvallisuuden tietotasoa ja lisännyt ydinturvallisuuden asiantuntemusta. Hyötyjiä ovat viranomaiset, yliopistot, tutkimuslaitokset ja voimayhtiöt.

Kahdeksan tutkimusteemaa

Järvinen kertoo, että SAFIR-ohjelmaan on valittu kahdeksan tutkimuksen painopisteitä osoittavaa teemaa. Ne nostavat esille muun muassa kokonaisturvallisuuden arviointimenetelmien kehittämisen, turvallisuuden arviointimenetelmien modernisoinnin, laitosten pitkäaikaisen käytön sekä muuttuvan toimintaympäristön asettamat vaatimukset ydinvoimalaitosten turvalliselle käytölle.

Kokonaisturvallisuuteen ja polttoaineen elinkaareen liittyvät teemat ovat yhteisiä SAFIRin sisarohjelman, Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman KYT2022:n  kanssa.

Teemoilla haetaan jatkuvuutta ja ne ulottuvat pitemmälle kuin vuoteen 2022.

Marja-Leena Järvinen korostaa, että Suomen kaltaisen pienen maan mahdollisuudet vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti ydinturvallisuuden parantamiseen syntyvät juuri osaamisen kautta. SAFIR2022 –tutkimusohjelma antaa mahdollisuuksia myös luoda valmiuksia uusien ydinvoimalaitosteknologioiden turvallisuuden arviointiin.

SAFIR2022 verkkosivut ovat osoitteessa http://safir2022.vtt.fi/

 

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä.