Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Uusi säteilylaki korostaa toiminnanharjoittajien vastuuta

Uusi säteilylaki korostaa toiminnanharjoittajien vastuuta

Joulukuun viidentenätoista päivänä  voimaan astuva uusi säteilylaki tuo muutoksia säteilysuojelun järjestelyihin tuhansilla sellaisilla työpaikoilla, jossa käytetään säteilyä ja säteilylähteitä. Tällaisia työpaikkoja on etenkin teollisuudessa, tutkimuksessa ja terveydenhuollossa.

Jos tähän asti työpaikoilla hyvään säteilyturvallisuuteen on pyritty noudattamalla mahdollisimman tarkasti toimintaa koskevia viranomaisvaatimuksia, korostuu vastaisuudessa nykyistä enemmän toiminnanharjoittajien oma ymmärrys riskeistä ja kyky toimia riskien edellyttämällä tavalla.

Säteilytoimintaa harjoittavat organisaatiot suunnittelevat vastaisuudessa säteilysuojelutoimensa entistä itsenäisemmin ja riskiperusteisesti ja suunnittelevat toimintaansa sopivan turvallisuusjärjestelmän. Säteilyturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja toimenpiteitä suhteessa toiminnasta aiheutuvaan riskiin.
STUKille riskiperusteisuus tarkoittaa sitä, että se suuntaa määräyksiään ja valvontaansa entistä enemmän toimintaan liittyvän riskin perusteella.

Yhä useammalla työpaikalla on mitattava radonpitoisuus

Säteilylainsäädännön uudistus vaikuttaa myös työpaikkoihin, joissa ei käytetä säteilyä hyödyksi. Lain mukaan työpaikkojen radonpitoisuus tulee selvittää kaikkialla Suomessa maanalaisissa työtiloissa, läpäisevälle maaperälle rakennetuilla työpaikoilla sekä niillä alueilla, joissa aiemmin mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään joka kymmenes on suurempi kuin viitearvo 300 besquerelia kutiometrissä ilmaa (Bq/m³). Aikaisempi viitearvo oli 400 Bq/m³.

Uuden lain myötä radonmittausvelvoite koskee aikaisemman 60 kunnan sijasta 102 kuntaa, joka on noin kolmannes Suomen kunnista, sekä 53 postinumeroaluetta mittausvelvoitekuntien ulkopuolella. Muun muassa koko pääkaupunkiseutu sekä useat kunnat Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa tulevat mittausvelvoitteen piiriin.

Luettelo kunnista ja postinumeroalueista, jossa työnantaja on velvollinen mittaamaan työpaikan radonpitoisuuden

Kartta mittausveltoitealueista

Tasavallan presidentin esittely ja päätös 9.11.2018

STM:n Kysymyksiä ja vastauksia uudesta säteilylaista

 

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä.