Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

OL3: Olkiluoto kolmosen käyttölupalausunto on loppusuoralla

OL3: Olkiluoto kolmosen käyttölupalausunto on loppusuoralla

Säteilyturvakeskuksen (STUK) lausunto Teollisuuden Voiman (TVO) hakemaan Olkiluoto kolmosen käyttölupaan on loppusuoralla, kertoo STUKin OL3:n valvonnan projektipäällikkö Minna Tuomainen.

Käyttölupalausunto ei perustu vain TVO:n toimittamaan dokumentaatioon, vaan STUK käyttää hyväkseen myös muuta valvonnasta saamaansa tietoa laitoksesta ja TVO:n organisaation valmiudesta.

Koekäytön valvonta on tärkeä osa STUKin työtä. Ennen kuin laitosta aletaan käyttää, kaikki sen laitteet ja järjestelmät pitää testata sen varmistamiseksi, että ne toimivat niin kuin pitää. Yksittäisten laitteiden koekäytöt alkoivat jo vuosia sitten.

”Kokonaisia järjestelmiä päästiin testaamaan vuodesta 2016. Siitä alkaen pääpaino onkin ollut testaamisessa. Viimeinen vaihe koekäytössä olivat kuumakokeet, joissa järjestelmät lämmitettiin oikeisiin käyttölämpötiloihin ja -paineisiin isojen pääkiertopumppujen avulla”, Tuomainen kertoo.

STUKin tarkastajat seurasivat tärkeitä koeajoja vakuuttuakseen siitä, että laitos toimii kuten suunnitelmissa on kuvattu. Pääosin kokeet sujuivat hyvin, mutta yhdessä jäähdytyspiiriin liittyvässä putkilinjassa värähtely ylitti sallitun rajan. Laitostoimittaja asentaa linjaan vaimentimet.

”STUK on hyväksynyt asiaan liittyvän hakemuksen. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehdään kokeita vaimentimiin liittyen. STUK seuraa näiden kokeiden tekemistä ja tuloksia. Jos Lappeenrannassa tehtävät kokeet osoittavat vaimentimien toimivan odotetusti, STUKilla on valmius antaa käyttölupalausunto”, Tuomainen toteaa

TVO arvioi, että OL3 aloittaa sähköntuotannon ensi vuonna, kymmenen vuotta alkuperäisestä aikataulusta jäljessä. Käyttöluvan myöntää valtioneuvosto.

Valvonta ei lopu käyttölupaan

STUKin valvonta ei pääty käyttölupaan. Ennen laitoksen käynnistämistä STUK varmistuu vielä siitä, että kaikki valmistelut on viety loppuun. Käynnistämisen jälkeen STUK valvoo Olkiluoto kolmosta kuten muitakin Suomen ydinvoimalaitoksia.

Turvallisen käytön edellytys on laitoksen teknisen turvallisuuden lisäksi osaava henkilöstö. STUK on seurannut henkilöstön koulutusta koko projektin ajan. Tärkeä henkilöstöryhmä on laitoksen ohjaajat. Lain mukaan valvomossa ohjaajana saa toimia vain STUKin hyväksymä henkilö.

Ohjaajien koulutus on pitkälti tehty, mutta syksyn mittaan edessä ovat vielä ohjaajien tentit. Tentteihin kuuluvat käytännön työtaidon osoitus simulaattorilla ja sen lisäksi suullinen tentti, johon STUKin tarkastajat osallistuvat. STUKin tarkastajat voivat myös tehdä kysymyksiä kokelaille.

Osaavan henkilöstön lisäksi laitoksen käyttöön tarvitaan ohjeet erilaisiin tilanteisiin, etenkin mahdollisiin onnettomuuksiin. Tilanteiden hoitamiseen tarvittavat ohjeet on testattu laitossimulaattorilla. Simulaattorilla on ajettu erilaisia onnettomuuksia, yksinkertaisista laitevioista vakavaan onnettomuuteen, jossa reaktorin sydän sulaa. STUK on seurannut testejä. Valvonnan lisäksi tärkeää STUKin kannalta on ollut se, että STUKin valmiusorganisaatioon kuuluvat henkilöt ovat saaneet hyvää perehdytystä tehtäviinsä.

Myös laitoksen normaaliin käyttöön tarvitaan erilaisia ohjeita, jotka liittyvät esimerkiksi laitoksen huoltoon ja määräaikaisiin testeihin. Ennen laitoksen käynnistämistä STUK tarkistaa laitospaikalla ohjeiden olemassaolon, ajantasaisuuden ja sen, että ne ovat henkilöiden tiedossa ja saatavilla.

STUK tekee ennen laitoksen käynnistämistä muitakin tarkastuksia. Esimerkiksi turvajärjestelyiden valmistumista tarkastetaan säännöllisesti. STUKilla on laitospaikalla myös pysyvästi tarkastajia, jotka valvovat viimeistelyjen etenemistä.

Vaikka valvonta tällä hetkellä keskittyy käynnistysvalmiuden varmistamiseen, STUKin työt eivät lopu, kun laitos käynnistetään. STUK käyttää käyvien laitosten valvontaan useita kymmeniä henkilötyövuosia vuosittain. OL3:n käynnistyminen lisää tätä työmäärää merkittävästi.

Suomalais-ranskalainen yhteistyö toimii

Olkiluoto kolmosen lisäksi Euroopassa on rakenteilla Ranskassa vastaava EPR-laitos. STUK on tehnyt ranskalaisen valvontaviranomaisen kanssa yhteistyötä.

”Yhteistyö on ollut antoisaa. Molemmat ovat varmasti siitä hyötyneet. Yhteistyön ansiosta saimme esimerkiksi jo varhaisessa vaiheessa tietoa siitä, että joihinkin Ranskassa valmistettuihin laitteisiin saattaa liittyä väärinkäytöksiä tehtaalla. Tiedon perusteella TVO:ta pyydettiin selvittämään asia OL3:n osalta. Selvisi, että OL3:ssa ei ole käytössä komponentteja, joiden valmistukseen liittyisi epäselvyyksiä. Tällaisia komponentteja löytyi Ranskan laitoksista. Suomessa sekä TVO että STUK valvovat laitteita tiukasti, mikä vähentää väärinkäytösten todennäköisyyttä”, Tuomainen sanoo.

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä.