Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

STUK tekee strategiaa joukkovoimalla

STUK tekee strategiaa joukkovoimalla

Säteilyturvakeskus (STUK) uusii strategiansa. Uudistus tehdään joukkovoimalla, sillä STUKin työntekijät ja sidosryhmät ovat osallistuneet työhön monella areenalla. Avainasemassa on strategiatyöryhmä, joka suunnittelee prosessia ja kokoaa sen tuloksia.

”Strategian yhdessä tekeminen on yhtä tärkeää kuin lopputulos. Tuloskin on parempi, kun kaikki osallistuvat, eikä vain pieni joukko”, linjaa STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana.

Yhdessä tekemisen tärkeydellä Tiippana viittaa siihen, että tekemiseen osallistuneen on myös helpompi sitoutua uuteen strategiaan. Osallistumisintoon pääjohtaja on tyytyväinen. Esimerkiksi STUKin sisäisissä työpajoissa on riittänyt väkeä.

”Erityisen iloinen olen siitä, että yhteisöviestin Yammerissa on käyty todella vilkasta keskustelua strategiasta. Siellä on tuotu esiin uusia näkökohtia sekä jaettu tietoa ja linkkejä. Sitä on ollut minunkin hyödyllistä seurata.”

STUKin pääjohtaja, Petteri Tiippana (vasemmalla)Yksi STUKin strategiapäivistä pidettiin toukokuun alussa. Pääjohtaja Petteri Tiippana (vasemmalla) vaihtamassa näkemyksiä tutkimusprofessori Anssi Auvisen kanssa.

Tiippana kiittelee myös strategiatyöryhmän sitoutumista ja hyvää työtä. Ryhmä perustettiin viemään hanketta käytännössä läpi. Siinä ovat edustettuina kaikki STUKin toiminnot. Ryhmä on esimerkiksi järjestänyt työpajat ja muut tapahtumat sekä koonnut ja tiivistänyt työpajojen tuloksia.

Ulkoisten sidosryhmien kuulemisen STUK järjesti tekemällä sidosryhmien parissa kyselyn ja kutsumalla sidosryhmien edustajia kahteen keskustelutilaisuuteen.

”Vaihtoehdot olivat erilliset haastattelut tai yhteiset keskustelut, joihin kutsutaan useampia sidosryhmiä kerralla. Molemmissa on puolensa, mutta minusta valitsemamme yhteiset keskustelut toimivat hyvin. Niissä tuli esiin kollektiivinen viisaus, jota ei yksittäisissä haastatteluissa olisi”, Tiippana sanoo.

STUKin henkilökuntaa strategiapäivässä.Strategia ei saa jäädä kenellekään STUKlaiselle etäiseksi vaan tartuntapinta tulisi löytyä kaikille.

STUKin sisäisessä prosessissa ja ulkoisissa sidosryhmätilaisuuksissa muodostui varsin yhtenevä näkemys STUKin toimintaympäristössä odotettavissa olevista muutoksista ja STUKin tehtävästä. Molemmissa korostettiin muun muassa osaamisen kehittämisen tärkeyttä ja isoja muutoksia viestintäympäristössä. Ulkoiset sidosryhmät painottivat lisäksi hieman enemmän muutoksia turvallisuustilanteessa ja valtionhallinnon uudistumista.

Laaja STUKin työntekijöiden ja sidosryhmien osallistuminen tarkoittaa sitä, että materiaalia strategian tarpeisiin on kertynyt todella paljon. Tiippana muistuttaa, että yhdessä tehty suunnittelutyö hyödyttää STUKia muutenkin kuin vain strategian muodossa. Keskustelut ovat tuoneet esiin paljon myös sellaisia asioita, jotka eivät päädy itse strategiaan, mutta jotka ovat silti STUKille tärkeitä.

STUKin nykyinen strategiakausi päättyy tämän vuoden lopussa. Uusi strategia kattaa vuodet 2018—22.

Teksti
Viestinnän asiantuntija Jarmo Lehtinen, STUK

Kuvat
Jarkko Översti, Studio Tosikuva Oy

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä.