Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Firma paketoi STUKin osaamisen vientituotteeksi

Firma paketoi STUKin osaamisen vientituotteeksi

STUK International paketoi Säteilyturvakeskuksen (STUK) turvallisuusosaamista vientituotteeksi. Yritys on valtion täysin omistama ja se toimii ainoastaan ulkomaisilla markkinoilla.

STUK Internationalin toimitusjohtaja Pekka Ottavainen puhuu mielellään kotoisasti ”firmasta”, kun viittaa johtamaansa yritykseen.

Firma eli STUK International Oy perustettiin viime vuoden lopulla myymään säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvää osaamista muiden maiden viranomaisille. Yhtiö hallinnoi hankkeita ja ostaa niihin tarvittavan asiantuntemuksen pääasiassa Säteilyturvakeskukselta mutta tarvittaessa myös muilta säteily- ja ydinturvallisuusalan toimijoilta. Tarkoituksena on parantaa niin kumppanimaiden kuin Suomenkin säteily- ja ydinturvallisuutta.

STUK Internationalin kansainväliset asiakkaat arvostavat Suomen ja STUKin hyvää mainetta, toteaa toimitusjohtaja Pekka Ottavainen.

”Firma on perustettu STUKin tarpeeseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että STUKin viranomaistehtävät tulevat aina ensin ja firman tarpeet vasta sitten. Myös asiakkaat valitaan niin, että STUKin viranomaistyö ei vaarannu. Emme esimerkiksi hyväksy projekteja, joilla edistetään ydinvoimaa”, Ottavainen toteaa.

STUK on perinteisesti ollut kansainvälisesti aktiivinen toimija, sillä säteilyturvallisuus, tai varsinkaan mahdolliset säteilyonnettomuudet ja niiden seuraukset, eivät kunnioita valtioiden rajoja. Miksi STUK tarvitsee yrityksen välineeksi kansainväliseen toimintaansa?

”Yritys antaa lisää joustavuutta ja helpottaa kanssakäymistä asiakkaiden kanssa. Etuna on myös se, että viranomaistoiminta ja kaupallinen toiminta pysyvät erillään. Tämä on erittäin tärkeää, koska STUK ei voi tinkiä viranomaistoiminnastaan ja sen uskottavuudesta”, Ottavainen selittää.

Yritys toimii ulkomaan markkinoilla

Ottavainen korostaa, että STUK International toimii vain kansainvälisillä markkinoilla. Kotimaassa se ei voi toimia, koska STUK on suomalainen viranomainen.

Kansainvälisiä asiakkaita kiinnostaa kuitenkin nimenomaan STUKin osaaminen. STUKin asiantuntemuksen löytyminen firman taustalta on tärkeää.

”Meidän asiakkaamme ovat yleensä valtiollisia tahoja. Ne arvostavat Suomen ja STUKin hyvää mainetta. Mikä tahansa konsulttifirma ei olisi yhtä uskottava palvelun tarjoaja. Valtiollisella taustalla ja hyvällä mielikuvalla STUKista valvojana firma erottuu muista”, Ottavainen sanoo.

Yrityksen kasvuun STUK International ei satsaa. Toiminta etenee STUKin ehdoilla ja asiakkaaksi ei hyväksytä STUKin tavoitteille sopimattomia asiakkaita.

Pekka Ottavainen on tällä hetkellä yrityksen ainoa työntekijä. ”Hämmästyn suuresti, jos Internationalissa on viiden vuoden päästä viisi työntekijää. Tavoittelemme toiminnan kasvua, mutta maltillisesti. Toki esimerkiksi määräaikaisia projektityöntekijöitä voimme joskus tarvita, jos yhteistyöprojekti vaatii läsnäoloa asiakkaan luona”, Ottavainen pohtii.

Osaamisen vienti on kansallinen etu

STUKin pääjohtajalla Petteri Tiippanalla on selvät sävelet STUK Internationalin toiminnasta.

”Suomen hallitus haluaa edistää suomalaisen osaamisen vientiä ulkomaille. Kysyntää STUKin osaamisesta maailmalla on ja meillä on hyvä maine, joten pystymme toteuttamaan hallituksen toiveen omalta osaltamme”, Tiippana sanoo.

Yritysmuotoinen toiminta puolestaan on Tiippanan mielestä tärkeää, koska se tarjoaa toimintaan joustavuutta ja ammattimaisuutta. Myös riskien hallinta on helpompaa firman kautta.

Muiden maiden viranomaistoiminnan kehittäminen tarjoaa STUKin asiantuntijoille mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan. Tämä voi korostua siinä vaiheessa, kun isot ydinvoimahankkeet työllistävät STUKin asiantuntijoita nykyistä vähemmän.

Ehkä STUKin kannalta tärkeintä on kuitenkin se, että yrityksen perustaminen auttaa pitämään viranomaisroolin ja palveluiden myynnin erillään.

”STUK Internationalin tehtävä on edistää säteily- ja ydinturvallisuutta. Yrityksen avulla voimme myös kaupallistaa osaamistamme ja hankkia tuloja STUKille. Firman tehtävä on tuoda hyvää Suomelle ja STUKille”, Tiippana sanoo.

Teksti ja kuva
Viestinnän asiantuntija Jarmo Lehtinen, STUK

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä.