Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Suomalainen hanke parantaa viranomaisyhteistyötä säteilyvaaratilanteissa

Suomalainen hanke parantaa viranomaisyhteistyötä säteilyvaaratilanteissa

REPO voi poikia liiketoimintaa

REPO-hanke, jossa suomalaiset viranomaiset paransivat yhteistyötä säteilevien aineiden havainnoinnissa, saattaa poikia liiketoimintaa ja vientiä. Tärkeä osa REPO-hankkeessa on säteilyasiantuntijoiden etätuen kehittäminen muille viranomaisille. Siinä Suomi on maailmassa mallimaa.

REPO-hanke on virallisesti päättynyt. REPOn tarkoitus oli kehittää yhteistyötä eri viranomaisten välillä säteilevien aineiden ja ydinaineiden havainnoinnissa. Yhteistyössä hankkeessa olivat  Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa esimerkiksi puolustusvoimien tutkimuslaitos, poliisi, tulli ja pelastusviranomaiset, kertoo johtava asiantuntija Kari Peräjärvi.

Käytännössä yhteistyö tarkoittaa, että kun tullimies mittaa rajalla rekka-autoa ja havaitsee säteilyä, hän saa nopeasti asiantuntija-apua ottamalla yhteyttä STUKin asiantuntijaan. Tällainen ennalta suunniteltu ja harjoiteltu etätuki tehostaa kriisitilanteen hoitoa.

Tehokas etätuki edellyttää esimerkiksi sitä, että eri viranomaisten mittalaitteet pystyvät tallentamaan tietoa tosiaikaisesti sellaisen tietokoneen muistiin, johon säteilyasiantuntijat helposti saavat yhteyden. Etätukipyynnön vastaanottaa päivystävä säteilyasiantuntija.

Etätukea STUK voi antaa esimerkiksi rajoille, lentokentille ja satamille. Myös liikkuvat poliisiyksiköt voivat tarvittaessa saada asiantuntija-apua STUKista. Etätuki nopeuttaa tilanteen hoitamista huomattavasti ja monessa tilanteessa se riittää, mutta tarvittaessa STUK tietenkin lähettää asiantuntijan paikan päälle, tähdentää tarkastaja Philip Holm, joka osallistui REPO-hankkeeseen STUKin asiantuntijana.

Kari Peräjärvi ja Philip Holm STUKista osallistuivat REPO-hankkeeseen. Peräjärvi korostaa, että hankkeessa kehitetty etätukimalli tehostaa säteilyvaaratilanteiden hoitoa.
 

Suomi on etätuessa ja liikkuvassa säteilyvalvonnassa mallimaa. Ei siis ole ihme, että suomalainen ajattelutapa on herättänyt kiinnostusta maailmalla.

REPO-hanke oli sikälikin uraauurtava, että hankkeeseen osallistui myös suomalaisia yrityksiä. Siitä voi olla apua, kun REPO-hankkeen pohjalta yritetään kehittää myös liiketoimintaa ja vientiä, toteaa johtava asiantuntija Peräjärvi.

Vientiponnistuksille on antanut pohjaa se, että suomalaisen säteilyvalvonta-auton SONNIn mallin mukaan rakennettuja säteilyvalvonta-autoja on viety muualle. Säteilyvalvonta-auto voi toimia myös säteilyvalvonnan liikkuvana tukikohtana.

Peräjärvi pitää suomalaisen mallin vientimahdollisuuksia hyvinä. Hän kuitenkin muistuttaa, että vienti ei ole helppoa, koska kyseessä ei ole laitteen tai edes järjestelmän vienti, vaan kokonaan uudenlainen toimintatapa, johon monessa maassa ei ole vielä kunnollisia edellytyksiä. Esimerkiksi viranomaiset eivät kaikkialla tee yhtä tehokkaasti yhteistyötä kuin Suomessa.

Peräjärvi pitää luonnollisena, että REPO-hankkeeseen osallistuneet yritykset pyrkivät tekemään kannattavaa liiketoimintaa hankkeen pohjalta. Peräjärvi uskoo, että myös STUKille voi tulla sille sopivia kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä.

Yritykset voisivat keskittyä laitteistojen ja järjestelmien vientiin, jolloin STUK voisi panostaa muiden maiden viranomaisten kouluttamiseen ja tukemiseen.

Peräjärven mukaan REPO-hankkeessa mukana olleet yritykset ovat pystyneet kehittämään osaamistaan ja luomaan edellytyksiä liiketoiminnalle. Yrityksiä auttaa se, että suomalaiset viranomaiset ovat kansainvälisesti hyvässä maineessa.

Erilaisiin säteilyn havaitsemiseen, etätukeen ja viranomaisten kansalliseen, alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin hankkeisiin voi olla mahdollista saada rahoitusta paitsi muiden maiden viranomaisilta myös  esimerkiksi EU:lta.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Kari Peräjärvi, puh. (09) 759 88 705.

REPO lyhyesti
•    REPO-projekti toteutettiin 2012—2016 osana TEKESin Huippuostajat-ohjelmaa.
•    Projektissa kehitettiin viranomaisyhteistyönä ydin- ja muiden radioaktiivisten aineiden kansallista havaitsemisarkkitehtuuria.
•    Suomessa säteilyvalvontaan osallistuvat: Säteilyturvakeskus, tulli, poliisi, rajavartiolaitos, pelastustoimi sekä puolustusvoimat.
•    Viranomaisten lisäksi joukko suomalaisia yrityksiä osallistui projektiin kehittämällä tekniikkaa.

Teksti ja kuva:
Viestinnän asiantuntija Jarmo Lehtinen, STUK

Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä
Voit tilata Säteilyuutiset sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.