Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

STUK tekee riippumattomat analyysit ydinvoimalaitosten onnettomuustilanteiden arvioinneista

STUK tekee riippumattomat analyysit ydinvoimalaitosten onnettomuustilanteiden arvioinneista

Säteilyturvakeskus (STUK) tekee ydinvoimalaitosten onnettomuus- ja häiriölaskelmista riippumattomat vertailevat analyysit. STUK on tässä suhteessa tarkka viranomainen, sillä useimmissa maissa viranomaiset ainoastaan tarkastavat ja hyväksyvät ydinvoimalaitosyhtiön käyttämät analyysimenetelmät.

STUK käyttää vertailevia analyysejä esimerkiksi rakenteilla olevan Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto kolmosen mahdollisen onnettomuuden kulun ja seurausten arvioinnissa.

”Tarkastamme tietenkin TVO:n käyttämät ohjelmistot ja menetelmät. Vertailuanalyysit tarkoittavat sitä, että teemme tarkastusten lisäksi itse tai teetämme muilla asiantuntijoilla riippumattomat analyysit eri ohjelmistoilla kuin mitä TVO käyttää”, toteaa apulaisjohtaja Tapani Virolainen.

Riippumattomien vertailuanalyysien tekeminen on hyödyllistä, sillä niiden avulla päästään suurempaan varmuuteen siitä, että analyysien tulokset ovat osuvia.

”Vertailuanalyyseillä voidaan paljastaa esimerkiksi sellainen tilanne, jossa ohjelmisto sinänsä on voinut toimia moitteettomasti, mutta mallinnuksessa on tapahtunut virhe. Vertailuarvioinnissa tehdään aina alkuperäiseen analyysiin verrattuna myös riippumaton mallinnus”, selittää projektipäällikkö Minna Tuomainen.

Mallinnusvirhe voi olla esimerkiksi sellainen, että ohjelmaan tietoja syötettäessä tapahtuu jokin inhimillinen virhe, esimerkiksi yksiköt, vaikkapa tuumat ja sentit, menevät sekaisin, tai pilkun paikka hyppää.

”Paras ja toivottavin tulos vertailuanalyysissä on tietysti sama kuin alkuperäisessäkin analyysissä. Jos tulokset eivät täsmää keskenään, täytyy katsoa, missä on vika. Koko vertailuarvioinnin idea on siinä, että analyysi tehdään kaikilta osin riippumattomasti verrattuna alkuperäiseen analyysiin”, Tuomainen toteaa.

Tapani Virolainen ja Minna Tuomainen korostavat, että vertailuarvioinnin idea on siinä, että analyysi tehdään kaikilta osin riippumattomasti verrattuna alkuperäiseen analyysiin.
 

Analyysien riippumattomuudesta pidetään tarkkaan huoli. STUK tilaa osan analyyseistä VTT:ltä. Tällöin ehdottomana vaatimuksena on, että samat henkilöt VTT:ltä eivät tee samassa asiassa töitä sekä voimayhtiölle että STUKille.

Minna Tuomainen toteaa, että STUKilla on itsellään syvällistä osaamista turvallisuusanalyyseistä, joten erilaisten analyysiohjelmistojen käyttökelpoisuus ja sopivuus erilaisiin tarpeisiin osataan arvioida. Tästä asiantuntemuksesta Tuomainen on itse hyvä esimerkki, sillä hän on edellisessä työpaikassaan VTT:llä tehnyt itse turvallisuusanalyysejä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Minna Tuomainen, puh. (09) 759 88 329

Teksti ja kuva:
Viestinnän asiantuntija Jarmo Lehtinen, STUK

Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä
Voit tilata Säteilyuutiset sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.