Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

STUK myönsi turvallisuusluvan VTT:n ydinturvallisuustalolle

STUK myönsi turvallisuusluvan VTT:n ydinturvallisuustalolle

Ydinturvallisuustalo tarjoaa tutkimuspalveluita

Säteilyturvakeskus (STUK) on myöntänyt turvallisuusluvan säteilyn käyttöön Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n Espoossa sijaitsevalle ydinturvallisuustalolle. Uusi talo tarjoaa tutkimuspalveluja voimayhtiöille, muille yrityksille sekä viranomaisille.

STUK on myöntänyt tammikuun lopussa uuden turvallisuusluvan ydinturvallisuustalolle. Lupa koskee säteilyn käyttöä tutkimuksessa ja opetuksessa. Samalla kun VTT ottaa käyttöön uutta ydinturvallisuustaloa, se on aloittanut käytöstä poiston niiden vanhoissa tiloissa sijaitsevien laboratorioiden osalta, joiden toiminta siirtyy ydinturvallisuustaloon. STUK valvoo sekä ydinturvallisuustalon käyttöönoton että vanhojen laboratorioiden käytöstä poiston säteilyturvallisuutta.

VTT käynnistää toimintaa ydinturvallisuustalossa vaiheittain. Turvallisuuslupaa laajennetaan sitä mukaa, kun VTT ottaa käyttöön uusia laboratoriotiloja ja säteilylaitteita. Kun säteilytoiminta ydinturvallisuustalossa on todella käynnistynyt, STUK tekee tiloissa myös ensimmäisen säteilyn käytön tarkastuksen.

”Ydinturvallisuustalo on valvovalle viranomaiselle mielenkiintoinen haaste, koska se on lajissaan ainutlaatuinen”, toteaa tarkastaja Jussi Aromaa STUKista.

”Olemme antaneet lausuntoja, tarkastaneet lupahakemuksen yhteydessä annettuja selvityksiä, pitäneet useita palavereita ja käyneet tutustumiskäynneillä ydinturvallisuustalossa eri rakennusvaiheissa. Yhteydenpito VTT:n kanssa on ollut tiivistä”, Aromaa sanoo.

Vaikka ydinturvallisuustalo on erityinen valvonnan kohde, Aromaa korostaa sitä, että STUK valvoo säteilyturvallisuutta samojen periaatteiden mukaan kaikissa paikoissa. STUK valvoo ydinturvallisuustalossa muun muassa avolähteiden, umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käyttöä. Tällaiseen valvontatyöhön STUKilla on runsaasti kokemusta.

Tutkimuspalveluja Suomeen ja ulkomaille

Ydinturvallisuustalo tarjoaa tutkimuspalveluja. Repertuaariin kuuluvat niin kokeelliset tutkimukset kuin laskennallinen mallinnuskin. Kokeellisia tutkimuksia ovat esimerkiksi reaktorimateriaalien, radiokemian ja ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuustutkimukset.

STUKin Jussi Aromaa (oik.) sekä VTT:n Petri Kotiluoto ja Tommi Kekki ovat tarkastuskierroksella ydinturvallisuustalossa.

”Uusi ydinturvallisuustalo antaa entistä paremmat mahdollisuudet tarjota tutkimuspalveluja niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin asiakkaille”, sanoo VTT:n reaktorifysiikan tutkimustiimin päällikkö Petri Kotiluoto. Asiakkaiksi VTT odottaa voimayhtiöitä, erilaisia kaupallisia toimijoita sekä viranomaisia.

”Ydinturvallisuustalon palveluista esimerkiksi sopii se, että kuumakammioissa testataan mekaanisesti paineastiateräksestä valmistettuja voimalaitoksilla säteilytettyjä koesauvoja. Tutkimus antaa paineastiateräksen säteilyhaurastumisesta tärkeää tietoa, jota hyödynnetään reaktoreiden jäljellä olevaa käyttöikää koskevissa turvallisuusarvioinneissa. Kuumakammioissa voidaan tutkia hyvinkin aktiivisia säteilylähteitä, sillä kammioiden seinässä on paksu kerros lyijyä”, kertoo Kotiluoto.

Aromaa toteaa, että ydinturvallisuustalo tarjoaa mahdollisuuksia myös STUKille. Suomessa säteilylähteet on rekisteröity ja ne ovat pysyneet hyvin tallessa. On kuitenkin mahdollista, että Suomessa löydetään esimerkiksi ulkomailta peräisin olevia niin kutsuttuja orpoja lähteitä, joiden tutkiminen saattaa olla haasteellista korkean säteilyn annosnopeuden vuoksi. Tällaisissa tapauksissa lähde voitaisiin mahdollisesti lähettää ydinturvallisuustalon kuumakammioon tutkittavaksi. STUKin kannalta tämä voisi olla parempi ratkaisu kuin lähteen lähettäminen ulkomaiseen laboratorioon.

Teksti&kuvat
Viestinnän asiantuntija Jarmo Lehtinen, STUK

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu STUKin Säteilyuutiset-uutiskirjeessä.