Sisältöjulkaisija

null Information ges i december om gamla och nya lagen på STUK:s hemsidor

Information ges i december om gamla och nya lagen på STUK:s hemsidor

14.12.2018 klo 17:39
Verkkouutinen

Nya strålskyddslagen som träder ikraft den 15 december medför omfattande uppdateringsbehov av innehållet i tjänsten www.stuk.fi Det finsk- och svenskspråkiga innehållet gällande strålskyddslagen uppdateras till de viktigaste delarna enligt den nya lagen till den 20 december. Uppdateringen av innehållet på de svenskspråkiga och engelska sidorna blir färdig i sin helhet till den 15 januari 2019.

Sidornas innehåll gällande nya regler och förordningar uppdateras i början av år 2019 allt efter som nya förordningar träder i kraft.

I oklara fall kan ni fråga råd på adressen viestinta@stuk.fi och genom att ringa numret (09) 759 881.

Strålsäkerhetscentralen