Ajankohtaista Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista

STUKin lausunto- ja kannanottopyynnöt

STUKin lausunto- ja kannanottopyynnöt

Säteilyturvakeskus (STUK) julkaisee Lausuntopalvelu.fissä lausuntopyyntöjä sekä pyytää Otakantaa.fissä kannanottoja erilaisiin asioihin. Pyynnöt, joihin on vielä vastausaikaa jäljellä, löytyvät myös tältä sivulta. STUKin lakisääteisiin tehtäviin kuuluu valmistella toimialansa säännöstöjä (määräykset sekä YVL- ja VAL-ohjeistot). Ohjeluonnokset julkaistaan STUKin ohjeistoekstranet-palveluun, jossa niitä voi kommentoida.

Lausuntopalvelu.fi Vastausaika päättyy  
Säteilyturvakeskuksen määräys säteilymittauksista 31.1.2021  
Säteilyturvakeskuksen määräys työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta 31.1.2021  
Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisen laserlaitteen käytöstä 31.1.2021  
Säteilyturvakeskuksen määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä 31.1.2021  

 

STUKin valmisteilla olevat määräykset ja ohjeet ohjeistoekstranetissä
Ohjeistoekstranetin etusivu (ohjeisto.stuk.fi)
Määräykset
YVL-ohjeet