Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset
Ydinvoimalaitokset

Turvallisuusperiaatteet

Turvallisuusperiaatteet

Ydinenergian käytön edellytyksenä on ympäristön turvallisuudesta huolehtiminen sekä normaalikäytön että onnettomuustilanteiden aikana.

Ydinturvallisuuden varmistaminen perustuu kokemuksen ja tutkimustoiminnan pohjalta muotoutuneisiin yleisiin periaatteisiin. Niiden mukaan turvallisuus varmistetaan ns. syvyyssuuntaisella puolustuksella ja moninkertaisin järjestelyin. Vaaratilanne voisi syntyä vasta silloin, jos useita vikoja ja käyttöhenkilökunnan virheitä sattuisi samanaikaisesti.

Reaktorin sammuttaminen ja saattaminen turvalliseen tilaan onnettomuuden tai käyttöhäiriön yhteydessä edellyttää turvajärjestelmien toimintaa. Turvajärjestelmien suunnittelu ja mitoitus perustuu laskennallisiin onnettomuusanalyyseihin ja kokeelliseen tietoon.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö