Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset
Ydinvoimalaitokset

Pienreaktorit

Pienreaktorit

Pienreaktoreilla tarkoitetaan ydinreaktoreita, joiden sähköteho jää alle 300 MW (megawatin). Niistä käytetään myös lyhennettä SMR (Small Modular Reactor).

Ydinvoimalaitosten, joissa on pieni ydinreaktori, on oltava yhtä turvallisia kuin suurien ydinvoimalaitosten. Ydinenergian käytön turvallisuudesta vastaavien ydinlaitoksen luvanhaltijoiden on noudatettava niin laitosten käytössä kuin niiden luvituksessa suomalaista lainsäädäntöä ja sitä täydentäviä määräyksiä.

Ydinvoimalaitoksia Suomessa koskeva säännöstö on tehty isoja ydinvoimalaitoksia silmällä pitäen eikä se kaikilta osin sovellu kovin hyvin pienreaktoreille. Säännöstöä ollaan uudistamassa ja uudistamisessa otetaan huomioon myös se mahdollisuus, että Suomessa haettaisiin lupaa myös pienreaktorin rakentamiselle.

Säännöstöuudistusta tehdessään STUK perehtyy SMRiin ja niihin liittyviin luvituskysymyksiin pääasiassa osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön ja keskusteluun pienreaktoreiden turvallisuudesta ja lupakäytännöistä.