Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset
Ydinvoimalaitokset

Miten ydinvoimalaitos toimii

Miten ydinvoimalaitos toimii

Ydinvoimalaitos on sähköntuotantoon suunniteltu lämpövoimalaitos, jossa lämpö syntyy tavanomaisen polttoaineen (esim. hiili, maakaasu, turve) palamisen sijasta ydinreaktorissa tapahtuvassa uraaniatomien ytimien halkeamisreaktion eli fission seurauksena. Sopivissa olosuhteissa ytimien halkeamisen ketjureaktio pitää yllä itseään mahdollistaen hallitun lämmöntuotannon.

Fissioreaktioissa vapautuva energia kuumentaa ydinpolttoainetta ja siirtyy edelleen reaktorin jäähdytteeseen. Jäähdyte voi joko kulkea suoraan reaktorista turbiinille tai sillä voidaan kuumentaa höyrystimessä erillisen sekundääripiirin vettä, joka höyryksi muututtuaan pyörittää turbiinia. Turbiinissa höyryn lämpöenergia muutetaan liike-energiaksi ja edelleen generaattorin avulla sähköksi.

Yleisimmät reaktorityypit maailmassa ovat painevesireaktori ja kiehutusvesireaktori. Suomessa Loviisan ydinvoimalaitoksen reaktorit ovat painevesireaktoreita. Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 ovat kiehutusvesireaktoreita.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö