Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null Ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon tutkimuksella tuetaan ydinenergian turvallista käyttöä

Ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon tutkimuksella tuetaan ydinenergian turvallista käyttöä

18.3.2021 klo 14:52
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämien SAFIR 2022 ja KYT2022 tutkimusohjelmien hankkeissa kehitetään ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon suomalaista osaamista. Säteilyturvakeskus (STUK) on mukana ohjelmien johtoryhmissä ja tutkimusta ohjaavissa ryhmissä. Ohjelmien koordinoinnista vastaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

SAFIR2022:n johtoryhmän puheenjohtaja, johtava asiantuntija Marja-Leena Järvinen STUKista korostaa tutkimusohjelmien merkitystä suomalaiselle turvallisuusosaamiselle. Hänen mukaansa on myös tärkeää, että ydinturvallisuutta ja ydinjätteiden loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta valvova viranomainen on mukana tutkimusohjelmien suunnittelussa ja valvonnassa.  ”Ilman SAFIR2022:n ja KYT2022:n kaltaisia tutkimusohjelmia ei Suomessa olisi mahdollista kehittää viranomaisen tueksi tarvittavaa osaamista ja työkaluja”, hän toteaa.

Ohjelmilla ja niitä edeltäneillä julkisrahoitteisilla tutkimusohjelmilla on merkittävä koulutustehtävä myös niille organisaatioille, jotka tuottavat STUKille teknisiä tukipalveluja. Näitä ovat esimerkiksi VTT ja LUT-yliopisto. Molemmissa organisaatioissa käytetään merkittävästi resursseja kansallisen tutkimusinfrastruktuurin parantamiseen, jota myös tuetaan ohjelmissa.

KYT- ja SAFIR-ohjelmien hankkeissa osallistutaan laajoihin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, tehdään niiden kokeita Suomessa ja saadaan tietoa, jonka tuottamiseen eivät kansalliset resurssit riittäisi.

Pääosa rahoituksesta suomalaisilta ydinvoimayhtiöiltä

Tutkimukseen ja infrastruktuurien kehittämiseen käytettiin KYT ja SAFIR -ohjelmissa vuosina 2019–2020 yhteensä 30 miljoonaa euroa. Päärahoittaja oli valtion ydinjätehuoltorahasto VYR ja toinen suuri rahoittaja oli VTT. Ydinjätehuoltorahaston rahat kerätään ydinenergialakiin perustuen suomalaisilta ydinvoimayhtiöiltä. Rahoitettavien hankkeiden tulokset ovat julkisia.

Tutkimus yhdistyy 2023

KYT2022 ja SAFIR2022 -tutkimusohjelmien yhteinen puoliväliseminaari järjestetään 18.–19.3.2021 verkkotapahtumana. Seminaari kerää yhteen yli 400 ydinturvallisuusasiantuntijaa ja -tutkijaa eri maista. Seminaarissa esitellään tutkimushankkeiden tärkeimpiä saavutuksia ja tieteellisiä tuloksia.

Ydinalan tutkimusta on tehty kansallisissa ohjelmissa jo yli 30 vuotta. Vuonna 2023 aloittaa uusi kuusivuotinen ohjelma SAFER2028, joka kokoaa ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon kansallisen tutkimuksen samaan ohjelmaan. ”On hyvä, että tutkimus yhdistyy yhdeksi kansalliseksi ohjelmaksi erityisesti nyt, kun ydinjätteen loppusijoitus on etenemässä kohti käyttölupavaihetta ja uudenlaiset tutkimusaiheet ovat ajankohtaisia”, toteaa KYT2022-ohjelman johtoryhmän puheenjohtajana toiminut johtaja Jaakko Leino.

Lisätietoja:

  • SAFIR2022 kotisivu
  • KYT2022 kotisivu
  • Johtava asiantuntija Marja-Leena Järvinen, STUK, puh. +358 9 759 88 304
  • Johtaja Jaakko Leino, STUK, puh. +358 9 759 88 234
  • Yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. +358 29 506 4832   
  • SAFIR2022-ohjelman johtaja Jari Hämäläinen, VTT, puh. +358 20 722 6467
  • KYT2022-ohjelman johtaja Suvi Karvonen, VTT, puh. +358 20 722 5286    
Ydinturvallisuus
Päivitetty
23.3.2021 klo 15:03

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset kolmannesvuosiraporteissa

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin STUK valvoo -osiossa.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset