Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null Vuoden ensimmäiset kolmannesvuosiraportit OL3:n, ydinjätteen loppusijoitushankkeen ja Hanhikivi 1:n valvonnasta

Vuoden ensimmäiset kolmannesvuosiraportit OL3:n, ydinjätteen loppusijoitushankkeen ja Hanhikivi 1:n valvonnasta

22.5.2019 klo 11:30
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen kolmannesvuosiraportit Olkiluodon uuden ydinvoimalaitosyksikön, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoshankkeen ja Pyhäjoen Hanhikivelle kaavaillun ydinvoimalaitoksen valvonnasta kertovat STUKin työstä vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana ja projektien tilanteesta.

Raporteissa kerrotaan muun muassa näistä asioista:

Raporteissa kerrotaan muun muassa näistä asioista:

  • Teollisuuden Voiman uusi ydinvoimalaitosyksikkö Eurajoen Olkiluodossa sai valtioneuvostolta käyttöluvan maaliskuun seitsemäntenä. Käyttölupa ei vielä anna lupaa ladata polttoainetta ja käynnistää laitosta. Siihen tarvitaan latauslupa STUKilta. Projektin valvonta ja laitoksen tarkastukset siis jatkuvat. Tämän vuoden ensimmäisellä kolmanneksella STUK valvoi käyttöön valmistautumista, kuten koekäyttöjä sekä reaktorin suojarakennukselle tehtyä tiiveyskoetta ja laitoksen valvomokokonaisuuden toimivuutta osoittavaa testausta.
  • Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva aloitti vuoden 2019 ensimmäisellä kolmanneksella  loppusijoitustilojen keskustunneleiden louhinnan. Keskustunnelit ovat ensimmäiset turvallisuusluokitellut louhittavat kalliotilat. Tilojen louhinta alkoi sen jälkeen, kun STUK oli hyväksynyt tilojen kalliotekniset suunnitelmat tammikuussa ja tehnyt aloitusvalmiustarkastuksen.
  • Pyhäjoen Hanhikiveen ydinvoimalaitosta suunnitteleva Fennovoima muokkaa organisaatiotaan ja on alkuvuonna esittänyt STUKille muutoksen perusteita, siihen liittyvää tausta- ja valmistelutyötä sekä muutoksen vaikutuksia. STUK seuraa muutoksen vaikutuksia valvonnassaan.

Linkit valvonnan kolmannesvuosiraportteihin:

OL3
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke
Hanhikivi 1

Lisätietoja:

Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
28.10.2019 klo 03:32

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset