Ydinvoimalaitokset

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

Takaisin edelliselle sivulle

Uraanin tuotannon on oltava turvallista

Uraanin tuotannon on oltava turvallista

31.10.2017 klo 11:15
Verkkouutinen

Kaivosyhtiö Terrafame jätti 31.10. työ- ja elinkeinoministeriöön hakemuksen uraanin talteenottoa varten. Yhtiön bioliuotusprosessissa malmista erottuu muun muassa uraania, ja Terrafame hakee lupaa sen talteen ottamiseksi ja käsittelemiseksi niin sanotuksi keltakakuksi (yellowcake).

Uraanin lajamittaista talteenottoa varten Terrafame tarvitsee  valtioneuvoston luvan. Toiminta edellyttää myös Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksyntää. STUKin tehtävä on arvioida, onko Terrafamen suunnittelema uraanin talteenotto turvallista ja säännösten mukaista. Uraaninerotustoiminnasta säädetään ydinenergialaissa ja -asetuksessa, säteilylaissa sekä STUKin määräyksissä. Toiminta ei saa vaarantaa työntekijöiden tai ympäristön säteilyturvallisuutta.

Yhtiön täytyy huolehtia asianmukaisesti myös jätehuollosta ja turvajärjestelyistä. Uraanituote, jota tuotannossa syntyy on ydinmateriaalia ja sen valvonta täytyy hoitaa ydinmateriaalivalvonnan kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

”Nyt käsillä oleva hakemus ja STUKin tarkastus keskittyvät uraaninerotuslaitoksen toimintaan”, muistuttaa ylitarkastaja Jarkko Kyllönen STUKista. ”Terrafamen kaivosalueen vesienhallintaa ja kaivoksen ympäristön radioaktiivisuutta STUK on valvonut säännöllisesti usean vuoden ajan.”

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jarkko Kyllönen, puh. (09) 759 88 728
 

ydinturvallisuus
Päivitetty
31.10.2017 klo 11:13
Jaa tämä sivu

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lue lisää
STUKin ydinturvallisuusvalvonta

STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Lue lisää