Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null Suomalaisen kulttuurin piirteet tukevat ydinturvallisuutta mutta myös haastavat sitä

Suomalaisen kulttuurin piirteet tukevat ydinturvallisuutta mutta myös haastavat sitä

9.12.2019 klo 13:00
Verkkouutinen

Keskinäinen luottamus, henkilökohtainen vastuunkanto, toiminnan tehokkuus sekä käytännöllisyyden ja faktojen arvostus ovat suomalaisen kulttuurin vahvuuksia turvallisuuden kannalta. Kansallisen kulttuurin turvallisuutta tukevista piirteistä voi kuitenkin syntyä myös sokeita pisteitä, jotka on hyvä pyrkiä ymmärtämään ja huomioimaan, arvioi kansainvälinen raportti.

OECD:n ydinenergiajärjestö NEA on julkaissut raportin, joka tarkastelee Suomen kansallisen kulttuurin erityispiirteiden turvallisuusmerkityksiä ydinenergia-alalla. Raportin yksi keskeinen johtopäätös on, että suomalaisissa ydinenergia-alan organisaatioissa asiantuntijat tuntevat vastuunsa, kommunikoivat suoraviivaisesti, luottavat toisiinsa sekä etsivät itsenäisesti ja tehokkaasti ratkaisuja teknisiin haasteisiin. Toisaalta raportissa todetaan, että esimerkiksi liiallinen luottamus voi synnyttää myös ”sokeita pisteitä”.

”Vaikka suomalaisessa kulttuurissa on paljon turvallisuuden varmistamista edistäviä tekijöitä, on meidän oltava vahvuuksiemme käytön kanssa huolellisia. Raportissa esitetään muun muassa, että suomalaiset pyrkivät olemaan hienotunteisia ja välttämään asiantuntijoiden välistä konfliktia. Liiallinen luottamus asiantuntijuuteen yhdessä konfliktien välttämisen kanssa voi johtaa siihen, että turvallisuuden kannalta olennaisia asioita ei kyseenalaisteta riittävän monipuolisesti”, toteaa Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana.

”STUKissa panostamme oman toimintakulttuurimme kehittämiseen siten, että pienetkin turvallisuushavainnot nousisivat avoimeen keskusteluun. Kansallisen kulttuurin turvallisuusvaikutusten ymmärtäminen ja huomioiminen auttaa meitä tässä työssä. Toivon, että myös ydinvoimayhtiöt hyödyntävät raporttia, sillä sen havainnot koskettavat koko suomalaista ydinenergia-alaa”, STUKin turvallisuuskulttuuriasiantuntija Mikko Merikari toteaa.

Terve turvallisuuskulttuuri on keskeinen edellytys ydinenergian turvalliselle käytölle ja alalla tunnistetaankin, että kansallisen kulttuurin ominaispiirteet voivat vaikuttaa osaltaan ydinturvallisuuteen.

Suomi oli järjestyksessä toinen maa, joka osallistui ydinenergiajärjestö NEA:n ja ydinvoiman käyttäjien kansainvälisen järjestön WANOn fasilitoimaan kansallisen kulttuurin ominaispiirteiden turvallisuuskulttuurivaikutusten arviointiin.

STUK toteutti vuosien 2018-2019 aikana yhdessä OECD:n ydinenergiajärjestön NEA:n ja ydinvoiman käyttäjien kansainvälisen järjestön WANOn kanssa Suomen kansallisen kulttuurin vaikutuksia turvallisuuskulttuuriin kartoittavan projektin, joka huipentui maaliskuussa 2019 järjestettyyn seminaariin. STUKin lisäksi seminaariin osallistuivat myös kaikki kotimaiset ydinvoimayhtiöt.  

Tilaisuus perustui OECD:n ydinenergiajärjestö NEA:n kehittämään malliin, jossa ydinenergia-alan johtajat ja asiantuntijat arvioivat käsikirjoitetun roolipelin sekä näyteltyjen tilanteiden avulla kansallisen kulttuurin erityispiirteitä ja niiden mahdollisia vaikutuksia turvallisuuskulttuuriin.

Työpajan tuloksena syntyi raportti ”Country-Specific Safety Culture Forum Finland” (oecd-nea.org) (pdf, avautuu uudessa välilehdessä).

Lisätietoja:
Mikko Merikari, puh. 09 759 88 401
Pia Oedewald, puh. 09 759 88 470
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
9.12.2019 klo 13:12

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset