Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null STUKin kolmannesvuosiraportti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen valvonnasta

STUKin kolmannesvuosiraportti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen valvonnasta

20.5.2021 klo 11:30
Tiedote

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva Oy etenee kohti loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksen jättämistä. Säteilyturvakeskus (STUK) hyväksyi huhtikuussa Eurajoen Olkiluodon kallioperään louhittavien loppusijoitustunneleiden kalliotekniset suunnitteluaineistot ja teki huhtikuun lopussa tunneleiden aloitusvalmiustarkastuksen.  Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen loppusijoitushankkeesta vastaava Posiva Oy saattoi aloittaa loppusijoitustunneleiden louhimisen.

STUK toteaa vuoden ensimmäisessä loppusijoitushankkeen valvonnan kolmannesvuosiraportissaan, että valvonnassa kiinnitetään nimenomaan huomio hankkeen turvallisuuteen. Esimerkiksi aikataulun mahdollinen kiristäminen ei saa turvallisuuteen vaikuttaa. Tämänhetkistä turvallisuustilannetta STUK luonnehtii raportissa kohtuullisen hyväksi.

Kolmannesvuosiraportissa STUK kertoo esimerkiksi, että alkuvuoden aikana Posiva on tehnyt yksityiskohtaisia suunnitelmia käytetyn ydinpolttoaineen, sen siirtosäiliön ja loppusijoituskapselin siirtämisestä ja nostamisesta. Tätä koskevaa aineistoa on paljon, ja STUK on ottanut sen tarkastamiseen avukseen ulkopuolisen tarkastuslaitoksen.

Kolmannesvuosiraportti löytyy osoitteesta https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/ydinturvallisuus/stukin-kolmannesvuosiraportointi/posivan-loppusijoitus

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Päivi Mäenalanen, puh. (09) 759 88 377
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

ydinturvallisuus

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset kolmannesvuosiraporteissa

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin STUK valvoo -osiossa.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset