Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null STUK varautuu uudenlaisten ydinreaktoreiden turvallisuuden arviointiin

STUK varautuu uudenlaisten ydinreaktoreiden turvallisuuden arviointiin

30.1.2020 klo 10:00
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) on julkaissut raportin niin kutsuttujen pienreaktorien turvallisen käytön edellytyksistä. Raportti käsittelee uusien ydinvoimalaitostyyppien turvallisuuden arvioinnin ja luvittamisen erityiskysymyksiä.  STUK varautuu uusien laitostyyppien luvitukseen niihin kohdistuvan kansallisen ja kansainvälisen kiinnostuksen vuoksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä selvittää parhaillaan ydinenergialain kehittämistarpeita. Yhtenä aiheena keskusteluissa on ydinlaitosten lupajärjestelmä, ja miten se soveltuisi voimassa olevaa lakia paremmin myös pienreaktorien luvitukseen sekä turvallisuuden valvontaan. Maailmalla pienreaktorien kehittämiseen investoidaan merkittävästi ja niiden hyödyntämisestä lämmön ja sähkön tuotannossa ovat kiinnostuneita perinteisten ydinvoimayhtiöiden lisäksi uudet toimijat kuten kaupungit ja kunnat sekä prosessiteollisuus.

Vaikka konkreettisia suunnitelmia pienreaktorin rakentamiseksi Suomeen ei vielä ole, on STUKin omalta osaltaan varauduttava tulevaan. ”Meidän on pystyttävä kertomaan ydinenergian käyttöä suunnitteleville uudenlaisia ydinvoimalaitoksia koskevista turvallisuusvaatimuksista sekä arvioimaan uuden tyyppisten laitosten turvallisuus, jos sellaisen tehtävän eteen joudumme”, sanoo STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana.

”Tekniikka kehittyy tällä hetkellä nopeasti eikä lupajärjestelmän ja lainsäädäntöä täydentävän ohjeiston muuttaminen uusille laitostyypeille sopivaksi tapahdu hetkessä. Myös osaamisen kehittäminen vie aikansa. Varaudumme tulevaan, jotta pystymme varmistumaan siitä, että pienreaktoreiden turvallisuus on vähintään samalla tasolla kuin nykyisillä ydinvoimalaitoksilla. Hyvää viranomaistoimintaa on myös se, että odotuksemme ja vaatimuksemme toimijoille ovat mahdollisimman selkeitä ja ennakoiden huomioon otettavissa”, Tiippana kertoo.

Kansallisen toiminnan ohella STUK on aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä, jossa eri maiden viranomaiset pohtivat laitosten luvituksen ja turvallisuuden pelisääntöjä. Kansainvälisen yhteistyön ja yhteisten pelisääntöjen merkitystä korostaa pienreaktoreita suunnittelevien laitostoimittajien odotus siitä, että samanlaisia reaktoreita voitaisiin rakentaa mahdollisimman moneen maahan.  

Julkaisu: Edellytykset pienreaktorien turvalliselle käytölle

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Minna Tuomainen, puh. (09) 759 88 329
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset