Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null STUK valvoo ydinvoimalaitosten ympäristön säteilytilannetta, raportti viime vuoden valvonnasta julkaistu

STUK valvoo ydinvoimalaitosten ympäristön säteilytilannetta, raportti viime vuoden valvonnasta julkaistu

2.6.2020 klo 12:00
Tiedote

STUKin valvontaraportti ”Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2019” kertoo, että Loviisan ja Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitosten ympäristössä ei ole sellaista radioaktiivisutta, jolla olisi merkitystä ympäristön tai ihmisten säteilyaltistuksen kannalta.

Ydinvoimalaitosten turvallisuudesta vastaavat ydinvoimayhtiöt ja ne myös mittaavat ja tarkkailevat ympäristöjensä säteilyä ja radioaktiivisia aineita. STUKin valvonta täydentää voimalaitosyhtiöiden omaa ympäristötarkkailua.

STUK valvoo säteilyä keräämällä näytteitä voimalaitoksien lähialueiden maa- ja meriympäristöistä sekä ulkoilmasta. Lisäksi STUK seuraa voimalaitosten lähiympäristössä asuvien ihmisten radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia. Yhteensä STUKin valvontaohjelmassa mitattiin Loviisan ja Olkiluodon ympäristöstä lähes 300 näytettä.  

Ympäristönäytteet analysoidaan STUKin laboratoriossa. Analyysimenetelmiä ovat gammaspektrometria ja radiokemialliset analyysit. Joka vuosi osassa näytteistä on pieniä määriä voimalaitoksesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Viime vuonna havaitut radioaktiiviset aineet tai niiden määrät eivät poikenneet merkittävästi aiempina vuosina ympäristöstä tehdyistä havainnoista ja määrät olivat ympäristön ja ihmisten turvallisuuden kannalta merkityksettömiä. Ydinvoimalaitosten raportoimien päästömittausten tulokset sekä ydinlaitosten oman ympäristövalvonnan havainnot vastaavat STUKin ympäristövalvonnan havaintoja.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Vesa-Pekka Vartti, etunimi.sukunimi@stuk.fi, +358 9 759 88 593
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
2.6.2020 klo 12:03

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset