Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null STUK on tehnyt poliisille tutkintapyynnön koskien Fennovoiman entisen työntekijän kotoa löytyneitä salassa pidettäviä aineistoja

STUK on tehnyt poliisille tutkintapyynnön koskien Fennovoiman entisen työntekijän kotoa löytyneitä salassa pidettäviä aineistoja

18.6.2019 klo 14:00
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) on saanut poliisilta tiedon, että Fennovoiman entisen työntekijän kotoa on löytynyt salassa pidettäviä ydinvoimalaitosten turvallisuussuunnitteluun liittyviä aineistoja. STUK on pyytänyt poliisia selvittämään, liittyykö asiaan rikosta sekä lähettänyt Fennovoimalle selvityspyynnön koskien salassa pidettävien aineistojen käsittelyä.

STUK on saanut poliisilta tiedon, että Fennovoiman entisen työntekijän kotoa on löytynyt viranomaisen salassa pidettäviä asiakirjoja, jotka liittyvät ydinvoimalaitosten turvajärjestelyjen suunnittelulle asetettuihin vaatimuksiin. Asiakirjoissa ei käsitellä sitä, miten turvajärjestelyt on laitoksilla toteutettu. Kyseisellä henkilöllä on ollut työsuhteensa aikana oikeus käsitellä mainittuja asiakirjoja. 

STUK on pyytänyt poliisia selvittämään henkilön menettelyä asiakirjojen käsittelyssä niihin liittyvän merkittävän yleisen salassapitointressin vuoksi. Asiakirjojen käsittely on STUKin päätöksellä rajattu vain yhtiön tiettyihin tiloihin ja tietyn tyyppisiin järjestelmiin.  

Selvityspyyntö Fennovoimalle

Tapaukseen liittyen STUK on myös tehnyt selvityspyynnön Fennovoimalle. Selvityspyynnön tarkoituksena on selvittää salassa pidettävien aineistojen käsittelyyn liittyviä prosesseja ja järjestelyjä Fennovoimassa.

”STUK suhtautuu tapaukseen vakavasti, ja on tämän vuoksi tehnyt asiasta sekä tutkintapyynnön poliisille että selvityspyynnön Fennovoimalle. Turvallisuudesta vastaa aina toiminnanharjoittaja. STUKin Fennovoimassa suorittamissa tarkastuksissa ei aiemmin ole havaittu merkittäviä puutteita salassa pidettävien asiakirjojen käsittelyn osalta. Säteily- ja ydinturvallisuus ei tapauksen johdosta ole vaarantunut”, toteaa STUKin ylitarkastaja Thomas Ruuhonen ydinvoimalaitosten turvajärjestelyt -yksiköstä.

Tutkintapyyntö on tehty Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle, ja tutkintaan liittyvästä viestinnästä vastaa poliisi. Säteilyturvakeskuksella ei ole tutkintapyynnöstä enempää kerrottavaa.  

Selvityspyynnön osalta STUK viestii syksyllä Fennovoiman vastauksen valmistuttua.

Lisätietoja:
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Säteilyturvakeskus
Päivitetty
28.10.2019 klo 03:29

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset