Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null STUK antoi Olkiluodon kakkosyksikölle käynnistysluvan

STUK antoi Olkiluodon kakkosyksikölle käynnistysluvan

16.12.2020 klo 15:23
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) antoi tiistai-iltana 15.12. Teollisuuden Voima Oyj:lle (TVO) luvan käynnistää Olkiluodon ydinvoimalaitoksen torstaina 10.12. pikasulkuun mennyt ja kylmäseisokkiin ajettu voimalaitoksen kakkosyksikkö.

TVO on selvittänyt tapahtuman syyt ja tehnyt tarvittavat tarkastukset ja huoltotyöt. Näin se on varmistanut, että turvallisuudelle tärkeät laitteet ja järjestelmät toimivat.

STUK valvoi töitä laitospaikalla ja tarkasti TVO:n sille toimittamat selvitykset. STUKin arvion mukaan TVO on tehnyt selvitykset ja tarkastukset perusteellisesti
ja varmistanut laitoksen turvallisuuden.

TVO tekee vielä toimintaa varmentavia testaus- ja huoltotöitä ennen laitosyksikön käynnistämistä ja STUK jatkaa valvontaa laitospaikalla.

Säteilypiikki höyrylinjassa pysäytti laitoksen

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kakkosyksikkö on ollut pysäytettynä torstaina 10.12. tapahtuneen automaattisen pikasulun jälkeen. Pikasulku johtui säteilyn voimakkuuden hetkellisestä noususta laitoksen höyrylinjoissa. Säteilypiikin syy oli liian kuuman veden joutuminen reaktorin puhdistusjärjestelmän suodattimille. Sen seurauksena suodattimista irtosi materiaalia, joka reaktorin läpi kulkiessaan muuttui radioaktiiviseksi.

Säteilytason nousu 3-4 kertaiseksi normaaliin verrattuna käynnisti automaattisena varotoimenpiteenä reaktorin pikasulun, suojarakennuksen eristyksen ja suojarakennuksen vesiruiskutuksen. Turvallisuusjärjestelmät toimivat suunnitellusti.

Suojarakennuksen eristys ja ruiskutus käynnistyvät tällaisessa tapauksessa siltä varalta, että säteilytason nousu johtuisi merkittävästä polttoainevauriosta tai reaktorin turvallisuutta uhkaavasta putkivauriosta. Tässä tapahtumassa ei ollut kyse kummastakaan, eikä todellista säteilyonnettomuutta tai sen uhkaa ollut. Tapaus ei aiheuttanut vaaraa työntekijöille eikä ympäristölle.

INES nolla

STUK arvioi tapahtuman kuuluvan kansainvälisen ydintapahtumien arviointijärjestelmän (INES) asteikolla luokkaan nolla.  Tapahtuma oli poikkeuksellinen, mutta sen ydin- ja säteilyturvallisuusmerkitys oli vähäinen, eikä sitä voitu asettaa varsinaiselle arviointijärjestelmän seitsenportaiselle asteikolle.

Vaikka todellista vaaraa tai vaaran uhkaa ei ollut, tilanteen ensimmäiset indikaatiot kertoivat onnettomuuden mahdollisuudesta, joten TVO:n, STUKin ja muiden organisaatioiden aloittamat toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi olivat perusteltuja ja valmiusohjeiden mukaisia.

STUKin käynnistyslupapäätös
Käynnistyslupapäätöksen esittelymuistio


Lisätietoja:
Apulaisjohtaja Tomi Routamo, puh. (09) 759 88 577
Projektipäällikkö Niko Mononen, puh. (09) 759 88 429
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

 

 

 

Ydinturvallisuus
Päivitetty
16.12.2020 klo 15:27

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset