Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null Raportti ydinvoimalaitosten ympäristön valvonnasta vuonna 2020

Raportti ydinvoimalaitosten ympäristön valvonnasta vuonna 2020

3.6.2021 klo 15:51
Tiedote

STUKin valvontaraportti ”Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2020” kertoo, että Loviisan ja Eurajoen Olkiluodon ydinvoimalaitosten ympäristössä ei ole sellaista radioaktiivisutta, jolla olisi merkitystä ympäristön tai ihmisten säteilyaltistuksen kannalta.

Rakkolevänäytteen ottoa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen edustallaSTUK mittaa radioaktiivisuutta ydinvoimalaitosten ympäristössä ulkoilmasta ja laskeumasta sekä maa- ja meriympäristöstä otetuista näytteistä. Kuvassa kerätään rakkolevä- eli rakkohaurunäytteitä Olkiluodon ydinvoimalaitoksen edustalla.

Ydinvoimalaitosten turvallisuudesta vastaavat ydinvoimayhtiöt. Ne myös mittaavat ja tarkkailevat myös voimalaitosten ympäristön säteilyä ja radioaktiivisia aineita. Säteilyturvakeskuksen (STUK) valvonta täydentää ja varmentaa voimalaitosyhtiöiden omaa ympäristötarkkailua.

STUK valvoo ympäristön säteilytilannetta keräämällä näytteitä voimalaitostenn lähialueiden maa- ja meriympäristöistä sekä ulkoilmasta. Lisäksi STUK seuraa radioaktiivisten aineiden määriä voimalaitosten lähiympäristössä asuvissa ihmisissä. Yhteensä STUKin valvonnassa kerättiin Loviisan ja Olkiluodon ympäristöstä yli 300 näytettä viime vuonna. 

STUK analysoi ympäristönäytteet omassa laboratoriossaan. Analyysimenetelmiä ovat gammaspektrometria ja radiokemialliset analyysit.

Joka vuosi osassa näytteistä on pieniä määriä voimalaitoksesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Viime vuonna havaitut radioaktiiviset aineet tai niiden määrät eivät poikenneet merkittävästi aiempina vuosina ympäristöstä tehdyistä havainnoista ja määrät olivat ympäristön ja ihmisten turvallisuuden kannalta merkityksettömiä.

Ydinvoimalaitosten raportoimien päästömittausten tulokset sekä ydinlaitosten oman ympäristövalvonnan havainnot vastaavat STUKin ympäristövalvonnan havaintoja

•    Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta Suomessa : Vuosiraportti 2020
•    Ydinvoimalaitosten ympäristön säteilyvalvonta STUKin nettisivulla

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Vesa-Pekka Vartti, etunimi.sukunimi@stuk.fi, 09 759 88 593
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

 

Säteily ympäristössä

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset kolmannesvuosiraporteissa

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin STUK valvoo -osiossa.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset