Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null Olkiluoto 3 etenee kohti polttoaineen latausta – STUK arvioi valmiuden

Olkiluoto 3 etenee kohti polttoaineen latausta – STUK arvioi valmiuden

21.1.2021 klo 14:30
Tiedote

Säteilyturvakeskuksen (STUK) vuoden 2020 viimeinen kolmannesvuosiraportti Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) uuden voimalaitosyksikön, OL3:n valvonnasta on luettavissa STUKin nettisivulla.

TVO valmistelee laitosta parhaillaan polttoaineen latausta varten ja tarvitsee lataukseen STUKin luvan. Kolmannesvuosiraportti kertoo STUKin tekemistä havainnoita ja valvonnan kannalta keskeisistä asioista. Asioita on vielä kesken, ja niiden osalta STUK arvioi latausvalmiuden, kun TVO on osoittanut STUKille, kuinka ne ratkaistaan.

OL3:n valvonnan projektipäällikkö Essi Ahonen STUKista toteaa, että vaikka tarkastuksissa ja myös kolmannesvuosiraportissa kiinnitetäänkin huomiota moniin keskeneräisiin ja toimenpiteitä vaativiin asioihin, tilanne kaiken kaikkiaan on edennyt huomattavasti. ”Laitos saa latausluvan, kun kaikki on turvalliseksi todettu”, hän sanoo.

Pandemiatilanne vaikutti STUKin valvontaan myös vuoden lopussa. Tarkastajat olivat pääasiassa etätöissä ja laitospaikalla tehtävää valvontaa siirrettiin Olkiluodossa työskenteleville STUKin paikallistarkastajille.

Latausvalmiuden todentamisen kannalta välttämättömän laitospaikkavalvonnan ja tarkastukset STUK kuitenkin teki suunnitelmien mukaan. Etätyöratkaisut ja työntekijöiden huolellinen suojaaminen laitospaikalla tehtävissä tarkastuksissa tekivät sen mahdolliseksi.

Linkki kolmannesvuosiraporttiin

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Essi Ahonen, puh. 09 75988242
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
21.1.2021 klo 14:40

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset