Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null Olkiluodossa alkoivat ydinvoimalaitoksen vuosihuollot

Olkiluodossa alkoivat ydinvoimalaitoksen vuosihuollot

3.5.2019 klo 09:00
Verkkouutinen

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) aloitti Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuollot 1. toukokuuta. Säteilyturvakeskuksen (STUK) tehtävä on valvoa, että työt tehdään vaatimusten mukaisesti. Vastuun vuosihuollosta, esimerkiksi siitä että huollon aikaisista töistä ei aiheudu säteilyvaaraa laitoksen työntekijöille eikä ympäristölle, kantaa TVO.

Vappuna alkanut Olkiluodon kakkosyksikön huoltoseisokki päättyy TVO:n suunnitelman mukaan  26. toukokuuta. Huollon aikana TVO vaihtaa normaaliin tapaan osan polttoaineesta tuoreeseen. Osa vaihdettavasta polttoaineesta on vioittunut ja vuotaa radioaktiivisia aineita reaktoriveteen. Vioittunut polttoaine ei aiheuta vaaraa ympäristölle.

Olkiluoto 2:lla tehdään myös reaktoripainesäiliön painekoe. STUK edellytti painelaitelainsäädännön mukaisen kokeen tekemistä Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttölupahakemuksesta antamassaan lausunnossa. Olkiluoto 1:llä vastaava painekoe tehdään vuonna 2020.

Tänä vuonna laitoksen ykkösyksikön huoltoseisokissa tehdään normaali polttoaineen vaihto. Muita huoltotöitä tehdään vähemmän kuin kakkosyksiköllä. TVO:n suunnitelman mukaan ykkösyksikön huolto  alkaa 2. kesäkuuta ja päättyy 11. kesäkuuta.

Lisätietoja:
Toimistopäällikkö Simo Verta, puh. (09) 759 88 225

 

Ydinturvallisuus

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset