Ydinvoimalaitokset Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset

Ydinvoimalaitokset-osioetusivun ingressi

Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta vastaa aina voimayhtiö. STUKin tehtävä on valvoa kaikkea toimintaa laitosten suunnittelusta toiminnan lopettamiseen.

STUKIN UUTISIA YDINTURVALLISUUDESTA

null Olkiluodon ydinvoimalaitoksen eilinen tapahtuma ei uhannut ihmisten tai ympäristön turvallisuutta

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen eilinen tapahtuma ei uhannut ihmisten tai ympäristön turvallisuutta

11.12.2020 klo 06:53
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) on jatkanut eilisestä häiriötilanteesta johtuvaa valvontaa yön yli. Säteilytilanne laitoksella ja laitoksen ympäristössä on normaali. Tapahtumasta ei aiheutunut sellaista radioaktiivista päästöä, jolla olisi ollut vaikutusta ihmisille tai ympäristölle. Laitoksen työntekijät eivät myöskään altistuneet säteilylle.

Eilisen häiriön syy oli vika reaktorin jäähdytysveden puhdistusjärjestelmässä. Jäähdytysveteen pääsi radioaktiivisia aineita sisältävää suodatinmateriaalia, joka nosti hetkellisesti säteilytason jäähdytyspiirissä. Reaktorin polttoaine ei vaurioitunut, joten uhkaa haitallisesta radioaktiivisesta päästöstä ei ollut.

Reaktorin jäähdytyspiirin kohonneen säteilyn takia laitoksen turvallisuusjärjestelmät käynnistyivät automaattisesti, ja laitoksen henkilökunta aloitti ohjeiden mukaiset toimenpiteet ihmisten suojaamiseksi ja tilanteen selvittämiseksi.

STUK jatkaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kakkosyksikön korjaustoimenpiteiden tehostettua valvontaa. Teollisuuden Voima on aamulla purkanut organisaationsa varautumistilanteen ja tekee töitä normaalien menettelyjen mukaan.

Lisätietoja:
STUKin mediapalvelu 010 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
11.12.2020 klo 10:08

Osion etusivun kuvanosto Suomen ydinvoimalaitokset

Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitokset.

Suomen ydinvoimalaitokset

Suomessa on sähköntuotannossa neljä ydinvoimalaitosyksikköä. Kaksi niistä on Eurajoen Olkiluodossa ja kaksi Loviisassa.

Lisätietoa Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksista

Osion etusivun kuvanosto STUKin ydinturvallisuusvalvonta

Tarkastus ydinvoimalaitoksella.

STUK valvoo ydinturvallisuutta

Ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. STUK varmistuu valvonnallaan siitä, että luvanhaltija kantaa vastuunsa.

Ydinturvallisuusvalvonnasta lisätietoa STUK valvoo -osiossa

Osion etusivun tekstinosto Ydinvoimalaitokset ja laitoshankkeet Kolmannesvuosiraportointi

STUK julkaisee valvonnan tulokset

STUK julkaisee ydinturvallisuusvalvonnan tulokset kolmannesvuosittain. Tutustu käyvien ydinvoimalaitosyksiköiden sekä laitoshankkeiden raportteihin.

Osion etusivun linkkilista Aiheet Ydinvoimalaitokset